3 oktober 2018

Nederlandse verse bramen plukken in december

Vervolgonderzoek winterteelt braam onder LED recent gestart

Op het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk is drie weken geleden een nieuwe proef gestart met bramen onder LED-licht met als doel te oogsten vanaf december. De (zeer) lang bewaarde planten zijn 11 september geplant en lopen goed uit.

Afgelopen seizoen is de eerste ervaring opgedaan met bramenteelt onder LED-licht. Toen zijn de planten in november geplant en kon vanaf maart geoogst worden. Daaruit blijkt dat de teelt van bramen goed te sturen valt met LED-belichting en minimaal buitenlicht.

Nu is het doel om vroegere winterproductie te realiseren, waarbij het effect van tussenbelichting en de lichtintensiteit in combinatie met daglengte belangrijke onderzoek pijlers zijn. Het doel is om een toekomstgericht, energie zuinig nieuw teeltconcept voor winterteelt braam te ontwikkelen.

Dit nieuwe project komt tot stand door betrokken telers, Kas als Energiebron, Ministerie van LNV en Signify.

Indien u geïntegreerd bent in dit onderzoek en er bij betrokken wilt worden, neem dan contact op met Gondy Heijerman, g.heijerman@delphy.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gondy Heijerman, +31 6 82922805; g.heijerman@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.