6 april 2016

‘Middag Tuinen’ bij 100% LED

Op donderdagmiddag 31 maart was de aftrap van het eerste middagje tuinen bij Delphy. De middag stond in het teken van de proef 100% LED tomaat die momenteel wordt uitgevoerd op het Improvement Centre van Delphy. De proef is tot stand gebracht door Philips, De Ruiter Seeds, Cultilene en Delphy, die allen deze middag een presentatie verzorgden.

De middag werd afgetrapt door Lisanne Schuddebeurs (onderzoeker Delphy) die uitleg gaf over de proefopzet. Haar  belangrijkste boodschap was dat,  na twee jaar succesvol ervaring te hebben opgedaan met telen onder 100% LED verlichting op het Improvement Centre,  deze proef ten doel is gesteld om de winterproductie te maximaliseren. Henk Kalkman (teeltadviseur Delphy) nam het woord over om het verloop van de teelt tot op heden te beschrijven. Hij benadrukte  dat het vruchtgewicht wat achter is gebleven bij de verwachting. Ondanks het achterblijven van het vruchtgewicht is er nauwelijks verschil in productie tussen de verschillende proeffactoren.

Delphy_Middag_Tuinen_Improvement_Centre_100_%_LED_Tomaat_1

Piet Hein van Baar (Philips) ging in op de huidige status van LED in de praktijk: ‘Er wordt pas drie tot vier jaar onderzoek gedaan naar de teelt onder 100% LED, dus er is nog veel te leren. Toch zijn afgelopen jaar de eerste praktijkbedrijven ingericht met 100% LED in Frankrijk en Engeland. Na deze presentatie van Philips werd  de proef bezocht.

De middag werd voorgezet door Hans Schepers en Arjan Bimmel (De Ruiter Seeds). Zij gaven een toelichting op de rassen die momenteel onder 100% LED belichting zijn getoetst. Er werd benadrukt dat dat er nog veel kennis valt op te doen over hoe rassen zich onder 100% LED gedragen. De huidige ontwikkeling van datasensoren leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Delphy_Middag_Tuinen_Improvement_Centre_100_%_LED_Tomaat_2
De middag werd afgesloten door Emiel Bronswijk (Cultilene). Emiel gaf een toelichting op het blok: RootmAXX en de mat: Exact Air waarmee de afdeling is uitgerust.

Aan het einde van de middag werd geconcludeerd dat er de afgelopen jaren veel kennis is opgedaan over telen met 100% LED belichting. Dit heeft geleid tot de eerste praktijkbedrijven die zijn uitgerust met 100% LED belichting.  Er liggen echter nog vele vragen over de 100% LED belichting, waaraan de huidige ontwikkeling van dataverzameling en -analyse een grote bijdrage zal leveren.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.