22 juni 2017

‘Middag Tuinen’ bij: De Perfecte Chrysant 5 juli 2017

Op woensdag 5 juli 2017 organiseert Delphy een ‘Middag Tuinen’ voor telers, toeleveranciers, adviseurs consultants en onderzoekers over het onderzoek naar ‘De Perfecte Chrysant’ bij Delphy Improvement Centre.

Aanleiding en omschrijving

Vanuit onze kernwaarden: Kennisontwikkeling en Kennisimplementatie organiseert Delphy een ‘Middag Tuinen’. Telers, toeleveranciers, consultants en onderzoekers krijgen informatie over de huidige stand van zaken binnen deze proef en over de verwachte mogelijkheden.

Energie is voor de chrysantenteelt de laatste jaren als kostenpost toegenomen. De doelstelling van dit onderzoek is een efficiëntere benutting van energie, hierbij dient de zomerkwaliteit te worden geborgd door de kaslucht te koelen, en de jaarproductie te worden verhoogd met 5% ten opzichte van de praktijk. Doelstellingen voor energie zijn:

  1. Warmtegebruik van 15 m3/m2.jaar aardgasequivalenten, door aangepaste teeltstrategie en een extra energiedoek.
  2. Een CO2-gebruik van 25 kg/m2.jaar, door een lichtafhankelijke dosering en een max concentratie van 800 ppm
  3. Elektriciteitsgebruik voor belichting van 121 kWh/m2.jaar, door het gebruik van een hybride belichtingssysteem.

De doelstellingen moeten respectievelijk een besparing opleveren van 50%, 50% en 18% ten opzichte van de praktijk. De afdeling is uitgerust met 8 OPAC’s, die moeten met 100 W/m2 Koeling zorgen dat de geoogste warmte kan worden hergebruikt, en de kas jaarrond kan worden verwarmd zonder aardgas.

Programma

15.30 uur Ontvangst met koffie/thee bij Delphy Improvement Centre in Bleiswijk
15.45 uur Presentatie resultaten 1e teeltronde en ervaringen 2e teeltronde
16.15 uur Bezoek proefkas
16.45 uur Netwerkborrel

Locatie

Delphy Improvement Centre
Violierenweg 3
2665 MV Bleiswijk

Parkeren

Er is voldoende (gratis) parkeerruimte bij ons gebouw.

Aanmelden

Deelname aan deze middag is gratis. U kunt zich uiterlijk tot 3 juli 2017 aanmelden voor deze middag via evenementen@delphy.nl

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van het programma kunt u contact opnemen met Lisanne Schuddebeurs via 010 – 522 17 71.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland, het ministerie van Economische Zaken, Svensson, Horticoop, Koppert Biological Systems, Philips, Dummen Orange, Dekker Chrysanten, Royal van Zantal, Deliflor en Royal van Zanten & ChrIP (Chrysantentelers)

Uitvoerder: Delphy
Projectleider: Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.