22 januari 2019

Middag Tuinen LED belichting in paprika 15 februari 2019

Hoe wordt de jaarrond productie van paprika rendabel?

De doelstelling van het project is het ontwikkelen van een toekomstbestendige teeltstrategie met LED belichting in paprika. Deze ontwikkeling sluit aan op de transitie richting een klimaat neutrale glastuinbouw. Belangrijke elementen hierin zijn plantbalans, klimaatstrategie en lichtspectrum.

Nu de donkerste periode van de teelt voorbij is, is het tijd om de eerste balans op te maken. De productie tot nu toe, met gemiddeld 0.8 kg/m2/week en een vruchtgewicht boven de 200 gram, is veelbelovend. De aanpak om de plant in balans te houden, de verschillen tussen 100% LED en hybride belichting en het toevoegen van extra verrood licht worden tijdens het middagje tuinen besproken.

Benieuwd? Meld u dan hieronder aan.

Programma 15 februari 2019
13.30 Inloop met koffie/thee
14.00 Introductie door Glastuinbouw Nederland/
Kas als Energiebron
14.15 Presentatie proefopzet en resultaten tot nu toe
Delphy Improvement Centre: Lisanne Helmus-Schuddebeurs
14.45 Presentatie sturen op plantbalans
Plant Lighting: Sander Hogewoning
15.15 Vragen en discussie
15.30 Bezoek aan de proef
16.15 Afsluiting met netwerkborrel
Informatie en aanmelden

Locatie

Delphy Improvement Centre
Violierenweg 3
2665 MV Bleiswijk
Parkeren
Er is voldoende (gratis) parkeerruimte bij ons gebouw.
Aanmelden
De aanmelding is gesloten.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van het programma kunt u contact opnemen met
Lisanne Helmus-Schuddebeurs via +31 6 21 58 67 30
Betrokken partijen
 
Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.