22 maart 2019

Videoweergave van Variabel wortelsnoeien voor een egaler gewas met hogere opbrengst

Op 11 maart 2019 is de demonstratie gefilmd van wortelsnoei aan de hand van taakkaarten: “precisielandbouw in de fruitteelt”. Door het (digitaal) in beeld brengen van de biomassa per boom en de hoogte van de bomen wordt informatie gecreëerd waarmee de wortelsnoei op maat (per boom) kan worden gerealiseerd. In de zomer wordt een vervolgbijeenkomst gepland.

Bekijk de uitnodiging 11 maart 2019

Op het fruitteeltbedrijf Rijk in Dronten, zijn na het laten invliegen van een perceel peren in 2017 in 2018 door Delphy en betrokken partners de eerste testen met een aangepaste wortelsnijder met GPS uitgevoerd aan de hand van drone-beelden verzorgd door Dronewerkers. Met deze digitale gegevens wordt de ongelijkheid in de rij in beeld gebracht en gewerkt aan het op maat uitvoeren van wortelsnijden om een zo gelijk mogelijk gewas te verkrijgen. Hierdoor wordt de intensieve teelt nog meer verbeterd en ook getracht een hogere opbrengst mee te genereren. Lees hier het volledige nieuwsbericht uit 2018

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.