6 juli 2021

Mertens innovatiepartner Delphy ISFC: ‘Laten we samen bouwen aan de soft fruit sector’

Mertens is al bijna 70 jaar toeleverancier voor de tuinbouw, met een toonaangevende positie in soft fruit. 130 medewerkers bieden dagelijks ‘Groeikracht voor ondernemers’ met een compleet assortiment, veel kennis en een snelle levering. Delphy en Mertens zitten inhoudelijk dichtbij elkaar. Mertens heeft als leverancier van producten gedetailleerde kennis van beschikbaarheid, samenstelling en toepassing. Delphy heeft kennis van alle teeltaspecten, de bedrijfsvoering en doet onderzoek. ‘We houden elkaar scherp en leren van elkaar’.

Mertens draagt continu bij aan thema’s zoals de noodzakelijke vergroening; met groene gewasbescherming, biologie en optimale voeding. Daarvoor zijn nieuwe producten en begeleiding essentieel.

 

Innovatiepartner van Delphy ISFC

Voor Mertens is het belangrijk dat Delphy ISFC toegepast praktisch onderzoek uitvoert. Horst is dé hotspot voor soft fruit. ‘In de regio Zuid-Oost Nederland is soft fruit sector immers goed vertegenwoordigd en Mertens ondersteunt graag dat Delphy ISFC zich hier vestigt. We bouwen samen aan een netwerk rondom soft fruit, vanuit toelevering, productie, uitgangsmateriaal en onderzoek.’
Mertens ziet uit naar het samen organiseren van events en het ontvangen van relaties op de nieuwe locatie. De innovatiepartners zorgen met elkaar voor levendigheid en reuring in de sector. ‘Door innovatiepartners en hun klanten ervaringen toe te laten voegen aan de onderzoeksresultaten worden er stappen gezet. Ieder speelt een andere rol in de keten, laten we samen bouwen aan de soft fruit sector.’

Over Delphy ISFC

Delphy Innovative Soft Fruit Centre is de nieuwe hotspot van de internationale zachtfruitsector. Delphy ISFC fungeert als broedplaats voor kennis en innovatie in zachtfruit en ook als de ‘huiskamer’ van de sector. Hier wordt op unieke wijze kennisontwikkeling en kennisverspreiding, op internationale schaal, samengebracht. Uniek door de verbinding met de sector en de samenwerking met partners. Kennisverspreiding is de tweede belangrijke pijler. Dit wordt vormgegeven door internationale events, kennisdagen en andere initiatieven waar onderzoeksresultaten gedeeld worden.

Een unieke initiatief om gezamenlijk innovatie aan te jagen in de zachtfruit sector zijn de innovatiepartners van Delphy ISFC. Innovatiepartners investeren gezamenlijk in projecten die bijdragen aan een innovatieve zachtfruitsector en zijn hiermee de innovators van de zachtfruitsector. De focus van de Delphy ISFC Innovatiepartners ligt op o.a. weerbaar telen, ontwikkelen van nieuwe teelstrategieën en optimalisatie van opkweek zachtfruit en op thema’s als telen onder LED-belichting en digitalisering.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart Jongenelen, +31 (0)6 53 15 14 12; b.jongenelen@delphy.nl

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.