30 mei 2022

Meer groene gewasbeschermingsmiddelen in Gewasbeschermingsgids 2022 Boomteelt en Vasteplantenteelt

Trend naar groene gewasbeschermingsmiddelen

Er is een duidelijke trend naar ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen. Dat signaleert gewasbeschermingsspecialist Wilco Dorresteijn van Delphy na het samenstellen van de Gewasbeschermingsgids Boomteelt en Vasteplantenteelt 2022.

Nieuwe druk gewasbeschermingsgids

Onlangs is de 24e druk van de Delphy Gewasbeschermingsgids Boomteelt en Vasteplantenteelt verschenen. In de gids staan praktische adviezen voor de aanpak van ziekten, plagen en onkruiden. Daarnaast is ook de Gewasbeschermingsapp vernieuwd zodat kwekers alle actuele middeleninformatie en adviezen ook snel en makkelijk op hun smartphone of tablet kunnen raadplegen. In de gids en app zijn alle wijzigingen in de toelatingen van middelen verwerkt en diverse nieuwe middelen opgenomen.

Gewasbeschermingsspecialist Wilco Dorresteijn van Delphy ziet een duidelijke trend naar meer ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen. “Er zijn afgelopen twee jaar weer diverse nieuwe middelen toegelaten. Je ziet daarbij dat gewasbeschermingsfabrikanten investeren in de toelating van groene middelen. Veel van de producten die nieuw zijn toegelaten zijn laag-risico-middelen op basis van micro-organismen zoals bacteriën of schimmelpreparaten.” Enkele voorbeelden zijn onder meer Polyversum, een nieuw biologisch fungicide op basis van de Pythium oligandrum en Vintec, een middel tegen taksterfte op basis van Trichoderma atrovirens. Verder zijn Taegro en Amylo-X nieuw toegelaten. Het betreft biologische fungiciden op basis van de bacterie Bacillus amyloliquefaciens net als het al eerder toegelaten middel Serenade. Velifer is een nieuw biologisch insecticide op basis van de schimmel Beauveria bassiana tegen onder meer trips en witte vlieg.

Wetgeving

Dat fabrikanten werken aan groene middelen is een logische trend volgens Wilco Dorresteijn. “In de Gewasbeschermingsnotitie 2030 van de overheid staat weerbaar telen centraal. Verder zie je dat de toelating van chemische middelen steeds moeilijker wordt, gezien alle toelatingseisen”, aldus de gewasbeschermingsspecialist. “Dat zie je ook terug aan alle specifieke beperkingen op het etiket waarmee kwekers rekening moeten houden zoals driftbeperking, maximale doseringen enzovoorts. De middelenoverzichten achter in onze gewasbeschermingsgids zijn een handig hulpmiddel voor kwekers om alle middeleninformatie snel en handig te vinden. Ook staat daar extra informatie over de milieubelasting van middelen, de veiligheid voor natuurlijke vijanden en chemische groep. Dat geldt ook voor de app, waarin specifiek de adviezen voor boomteelt en vasteplantenteelt in staan vermeld en waarin kwekers gemakkelijk kunnen doorklikken naar alle details op het etiket.”

Biologische bestrijding

Dorresteijn verwacht dat de trend naar groene gewasbeschermingsmiddelen komende jaren doorzet. Daarnaast merkt hij dat de belangstelling voor biologische bestrijding toeneemt. “De mogelijkheden met roofmijten tegen spint en trips of aaltjes tegen taxuskever staan al jaren verwerkt in de adviezen in onze gids, maar we zien nu dat steeds meer kwekers hiermee aan de slag gaan.” Ook is er steeds meer kennis over het sterker maken van planten met meststoffen en over biostimulanten die ervoor zorgen dat planten minder gevoelig zijn voor abiotische stress, zoals droogte of temperatuurschommelingen.

Uitdagingen

De uitdagingen voor kwekers om hun planten gezond te houden, worden in elk geval steeds groter. Doordat de wettelijke eisen en eisen van afnemers toenemen en toelatingen van middelen regelmatig wijzigen, wordt gewasbescherming ingewikkelder. Met de gids en app hebben kwekers de actuele benodigde informatie bij de hand. De nieuwe app wordt voortdurend geüpdatet als er wijzigingen zijn qua toelatingen. Daarnaast worden abonnees op de hoogte gehouden over wijzingen in toelatingen via een gewasbeschermingsnieuwsbrief.

De nieuwe gids is te bestellen via onze website.

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.