5 juni 2020

Maatwerk per fruitboom

Delphy en Aurea zetten gezamenlijk in op het gebruik van fruitteeltadvies data analyse en taakkaarten met meerwaarde

De laatste jaren is hard gewerkt om data analyse, teeltmaatregelen en GPS-gestuurde machines bij elkaar te brengen om teeltmaatregelen te kunnen uitvoeren per boom. Fruitteelt advisering versterkt door digitale inzichten en taakkaarten bieden voordelen voor de fruitteelt op het gebied van uniformiteit, kosten en productie.
Na jarenlange testen en praktijk demonstraties zal Delphy dit jaar grootschalig inzetten op deze diensten van Aurea. Deze data en bijbehorende taakkaarten worden ingezet voor verschillende teeltmaatregelen:

– Variabele wortelsnoei op basis van groeikrachtkaarten;
– Bloesemkaarten in bloeiperiode in combinatie met gerichte bespuitingen;
– Bladvalperiode voor detectie zwakke bomen en gerichte bemesting.

Traditioneel en digitaal teeltadvies vullen elkaar hier naadloos aan en de digitale mogelijkheden in de fruitteelt zijn inmiddels meerdere jaren in de praktijk getest en door telers succesvol bevonden.

Op basis van drone data en beeldanalyse worden taakkaarten gemaakt die maatwerk per boom mogelijk maken. Deze toepassingen dragen bij aan hogere opbrengsten, egale groei en verminderde arbeid voor bijvoorbeeld handmatig dunnen. De combinatie van slimme data analyse en praktische vertaling naar de praktijk brengen Aurea en Delphy verder in de markt.

De data kan gebruikt worden op papier, tablet of in GPS systemen. Door de taakkaarten in te laden in GPS terminal krijgt u de optie om uw machines volledig geautomatiseerd aan te sturen per boom. Bestaande machines kunnen door diverse partijen worden aangepast en omgebouwd voor gebruik van taakkaarten.

Foto: Agrifoto

Het maken van groeikracht kaarten gebeurt eind juni, wanneer de groei is afgesloten en de variatie in groeikracht het beste zichtbaar is. Een goede, egale groei is de basis voor een rendabele teelt.
Wil je als teler kennis maken met digitale fruitteelt advisering of heb je als partner vragen over de mogelijkheden, neem contact op met Rene Bal (r.bal@delphy.nl) of Bert Rijk (bert@aureaimaging.com).

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.