7 juli 2020

Maatregelen natuurinclusieve landbouw in kaart

In het kader van het POP3-project ‘Innoveren naar duurzame en natuurinclusieve noordelijke bouwplannen’ (looptijd tot eind 2022) werken zeven akkerbouwers in Noord-Nederland samen met Delphy, WUR, RUG en BASF om natuurinclusieve landbouw verder vorm te geven.

Op praktijkbedrijven passen ondernemers diverse maatregelen toe. Het effect van die maatregelen op de biodiversiteit en het gewas (ziekten en plagen, natuurlijke vijanden, opbrengst) wordt gemonitord.

De maatregelen zijn in kaart gebracht. U kunt deze poster hier downloaden.

Voor meer informatie over het project klikt u hier

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.