17 december 2019

Low budget bietenteelt klei biedt mogelijkheden

Resultaten eerste jaar onderzoek Delphy low-budget bietenteelt afgerond.

De bietenteelt is een belangrijk onderdeel van het bouwplan in de Nederlands akkerbouw, echter de rendabiliteit staat de laatste jaren onder druk. Enerzijds vanwege de dalende suikerprijzen , anderzijds vanwege de toenemende teeltkosten. Delphy heeft in 2019 een zogenaamde low budget bietenteelt in onderzoek gelegd. De eerste resultaten zijn recent geanalyseerd.
De proef is opgezet met een aantal strategieën, waarbij de gangbare praktijk in Flevoland met inzet van kunstmest en bladziektebestrijding is vergeleken met inzet van andere strategieën met verschillende hoeveelheden slachtkuikenmest zonder ziektebestrijding en wel of geen inzet van een startgift kunstmest. Ook lag er door de proef steeds per strategie een object in met bladvoeding als alternatief voor de inzet van ziektebestrijding.
Het gebruik van slachtkuikenmest (skm) in plaats van kunstmest biedt zeker perspectief. Dit jaar blijkt ook dat het terugverdienen van bladziektebestrijdingen er in deze proef niet uit komt, ondanks inzet op cruciale momenten. Ook inzet van bladvoeding als alternatief voor de ziektebestrijding laat in de proef geen meerwaarde zien.
De belangrijkste conclusie van het eerste jaar onderzoek is dat de beste strategie de objecten waren met gebruik van skm in combinatie met startgift kunstmest, zonder ziektebestrijding. Dat leverde ruim 3% verhoging van het saldo op.
Er werden geen betrouwbare verschillen gevonden in suiker kwaliteit.

De proef is uitgevoerd in Flevoland. De resultaten zijn indicatief, gebaseerd op één jaar onderzoek op één locatie.

Delphy zet het onderzoek komend jaar voort.

Voor vragen kunt u contact opnemen met , Niek Vedelaar +31 (0)6 51 60 45 21 of via n.vedelaar@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.