27 juli 2022

Loofdoding pootaardappelen

Wat is de beste aanpak?

Inmiddels is de tijd voor loofdoding van pootaardappelen aangebroken. Kiest u voor chemisch of ook mechanisch? Lees hieronder meer over wat de mogelijkheden zijn.

Resultaten onderzoek Brancheorganisatie Akkerbouw

In de jaren 2019 t/m 2021 heeft Delphy onderzoek voor de brancheorganisatie uitgevoerd om na te gaan wat goede methoden zijn om het aardappelloof van pootaardappelen snel en goed dood te maken.

Wat betreft effectiviteit en snelheid van loofdoding heeft een mechanische loofdoding de voorkeur. U heeft de maatsortering dan ook goed in de hand. Vooral bij nog zware gewassen kan een mechanische loofdoding het beste vooraf gegaan worden door een volvelds bespuiting met Quickdown (0,8 l/ha + 2 minerale of koolzaadolie) of Spotlight Plus (1 l/ha) om de gewasgroei te stoppen. Na circa 1 week kan geklapt of loofgetrokken worden. De allersnelste methode is natuurlijk looftrekken. De nieuwste generatie machines werken prima. Ook looftrekken gevolgd door een bespuiting van de korte stengels geeft een snelle doding. Het loofklappen kan ook gecombineerd worden met een Loof-Does bespuiting met Spotlight. Het spuitvolume wordt dan beperkt tot 50 l/ha en de dosering Spotlight plus of Quickdown kan beperkt worden met 25 à 50% onder gunstige spuitomstandigheden (veel zon, hoge RV).
Het grote nadeel bij mechanische methoden is dat elke 3 meter door het gewas gereden moet worden. Arbeidsintensief dus en niet uitvoerbaar onder natte omstandigheden. Ook kan er regen in de aangereden sporen blijven staan wat de oogst kan vertragen en verspreiding kan geven van bacterieziekten.

Uit het onderzoek in 2019 en 2020 is gebleken is dat in een spuitschema met tweemaal Quickdown en eenmaal Spotlight de plaats van Spotlight niet van belang is. Ook leek het er op dat niet zozeer de toepassingsmethode (conventioneel, luchtondersteuning, Wingssprayer) maar het spuitvolume een belangrijke rol speelt.
In 2021 is het spuitvolume bij verschillende toepassingsmethoden nader onderzocht. De omstandigheden waren niet ideaal om een snelle afsterving te verkrijgen gezien het bewolkte koele weer in augustus. Dankzij lange daglengte slaagde de doding wel. Een spuitvolume van 600 l/ha werkte duidelijk het beste. Een spuitvolume van 200 l/ha was beslist onvoldoende. Bij dit volume was een 4e bespuiting met Affinity Plus nodig om het gewas oogstbaar te krijgen. Met 400 l/ha werd een redelijke effectiviteit verkregen die in een gunstig jaar vermoedelijk leidt tot voldoende effectiviteit. Zeker bij de eerste bespuiting zal dus veel water naar het land gebracht moeten worden om een goede effectiviteit te verkrijgen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Johan Wander, 06-51376489; j.wander@delphy.nl

 

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.