5 mei 2022

Leve(n)de Bodem Brabant brengt de theorie in praktijk

Met de 1e Praktijkdag voor het project Leve(n)de Bodem Brabant op 31 maart is het seizoen van start gegaan. Verschillende veldbijeenkomsten, workshops en trainingen staan op de planning voor dit jaar met ook de 2e Praktijkdag op 20 september op Vredepeel.

Demo’s op praktijkbedrijven

Daar waar de theorie ophoudt, begint de praktijk, waarbij het zelf ervaren van innovatieve maatregelen in de praktijk de beste manier is om deze ook in de eigen bedrijfsvoering door te voeren. Ondernemers leren van ondernemers. In 2019 zijn op een zestal bedrijven verschillende demo’s aangelegd. Allen met het doel om in de praktijk aan te tonen dat met een gevarieerd aanbod van diverse organische stofbronnen de bodembiodiversiteit zal toenemen. En wat zal leiden tot een hogere bodemweerbaarheid tegen ziekten. Door de interactie tussen bodemleven en de bovengrond, zal ook de bovengrondse biodiversiteit toenemen.

Trainingen

Uit de resultaten van demo’s en workshops worden trainingen voor telers samengesteld. Bijvoorbeeld een training drip, waarin een ondernemer zelf de kosten en baten ter afweging van druppelbevloeiing op het eigen bedrijf inzichtelijk maakt.

Planning 2022

Verdere definitieve datums voor activiteiten in 2022 worden binnenkort bekendgemaakt. Wilt u er zeker van zijn dat u de uitnodigingen van de verschillende activiteiten ontvangt,
laat u dan op de verzendlijst plaatsen en stuur een email naar info@levendebodem.nl

Type Datum Locatie Onderwerp
Demo Juni Frank v Boxtel NMI + Dumea: Van biomassa naar bokashi
Workshop Juni Frank v Boxtel NMI: OS balans opstellen
Workshop Augustus Kleijberg/ Burgers Delphy: Stoppelbewerking zonder glyfosaat
Workshop Augustus Kleijberg/ Burgers Delphy: Groenbemester selectie
Workshop Augustus Drenth HAS: Duurzaam Bodembeheer
Demo Augustus Drenth Delphy: Zetmeelkorrels als droogtebuffer
Praktijkdag 20 september Vredepeel WUR: Praktijkdag i.s.m. PPS Duurzaam Bodembeheer
Demo September Michels Delphy: Demonstratie icm spuitlicentie
Demo N.t.b. Janssen Delphy: Demo compostsoorten
Workshop N.t.b. Huijbers Delphy: Druppelirrigatie asperges
Workshop November Kleijberg/ Burgers Delphy: Groenbemester beoordelen
Demo 15 December Den Bosch HAS: What about Soil?
Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.