17 augustus 2019

Landelijke demodag driftreducerende spuittechnieken 19sept.

Praktijk en Actualiteit

De organisatie verwacht telers die voor de beslissing staan van investeren in nieuwe spuittechniek een richting aan te kunnen geven en te voorzien van de laatste informatie. Onlangs zijn nieuwe wijzigingen in het Activiteitenbesluit gepubliceerd over de voorschriften van driftreducerende spuittechnieken. In 2020 wordt ook het gebruik van een druk registratie voorziening bij een aantal technieken verplicht.

Programma

  • Demonstratie van alle driftreducerende technieken;
  • Indringing, bedekking en vloeistofverdeling van de verschillende technieken;
  • Werkresultaat zichtbaar met vloeistofgevoelig papier en fluorescerende vloeistof;
  • Demo’s techniek in praktijk in verschillende gewassen en gewasstadia;
  • Systeem- en merkendemo’s, met algemene toelichting;
  • Toepassingen, presentatie en toelichting van resultaten uit eerdere tests;
  • Aansluiting bij drift- en emissieonderzoek en regelgeving.

Datum    : Donderdag 19 september 2019,
Locatie   : WUR Open teelten, Edelhertweg 1 in Lelystad
Aanvang:
13.30 Opening BO Akkerbouw
13.45 Korte toelichting DRT en DRD en teeltvrije zone voorschriften
14.30 Start velddemo met techniek en systeem toelichting
16.00 Presentatie resultaten systeemmetingen visueel
16.45 Bekijken bakken bedekking technieken en machines
17.30 Sluiting

Informatie         

I Herman Krebbers, Delphy
E h.krebbers@delphy.nl
M +31 (0)6-53400066

 

Deze demodag wordt georganiseerd in opdracht van BO Akkerbouw en i.s.m. Fedecom. In het kader van het Actieplan Plantgezondheid onderschrijft BO Akkerbouw het belang om de emissies vanaf erf en perceel te beperken ten einde juist middelen te kunnen behouden, die anders verdwijnen bij normoverschrijdingen.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.