6 oktober 2020

Landelijke dag B-peen was op 7 oktober in Rutten dit jaar

Op woensdag 7 oktober 2020 is de jaarlijkse Landelijke dag B-peen in Rutten, Noordoostpolder georganiseerd door Delphy en vakblad ‘v/d Grond’. Veel actuele aspecten van de regulieren en ook biologische peenteelt zijn aan de orde gekomen.
De dag B-peen hebben we kunnen organiseren met inachtneming van de corona regelgeving; het programma is aan kleine groepjes bezoekers tegelijk aangeboden in verschillende tijdvakken. Een tijdvak duurde maximaal 2,5 uur voor de rondleiding, koffie of thee en het bezoeken van de standhouders.

De ruim 100 bezoekers in verschillende tijdsblokken over de gehele dag verdeeld zijn rondgeleid langs de volgende objecten waarbij ieder object is toegelicht door het betrokken bedrijf of een adviseur van Delphy.

Programma

Objecten die op het peen perceel zijn aangelegd en worden toegelicht op 7 oktober:

  • Wortelluis bestrijden met beperkte chemie, de mogelijkheden met Batavia (Bayer);
  • Zweedse teeltmethode, gericht op klimaatadaptatie; nieuw in 2019, nu het vervolg
  • Rassenvergelijking peen, met nieuwe aanbieders van rassen w.o. Carosem;
  • Demo Trianum (Koppert) en een andere Trichoderma schimmel
  • Boerenrassendemo (ism de Peenacademie);
  • Stikstofbemesting (of niet) (ism de Peenacademie);
  • Dripirrigatie
  • Onkruiddemo in verschillende toepassingen;
  • Verschillende bedrijven hebben hun producten toegelicht. Bekijk op de website welke bedrijven aanwezig zijn geweest op 7 oktober.

Heeft u er niet bij kunnen zijn, verschillende media hebben onze peendag bezocht. U kunt hun artikelen teruglezen in de vakbladen.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.