27 november 2020

Lancering van het “AgroFossilFree” project

Strategieën en technologieën om te komen tot een Europese Fossiele-energievrije landbouw

De wereldwijde landbouw is voornamelijk afhankelijk van fossiele grondstoffen om in de meeste van zijn energiebehoeften te voorzien en de landbouwproductiviteit te ondersteunen, zowel bij de productie van gewassen in het open veld als in kassen. Het hoge gebruik van fossiele brandstoffen en de achteruitgang van natuurlijke koolstofputten draagt bij aan de klimaatverandering. De industrie en onderzoeksinstellingen hebben nieuwe technologieën en strategieën voor een duurzamere energieproductie en -gebruik ontwikkeld. In de Europese landbouwsector bestaat er echter nog steeds een grote kloof tussen dergelijke ontwikkelingen en de daadwerkelijke toepassing en het gebruik van beschikbare instrumenten en praktijken. Dit is met name het geval voor een groot aantal kleine en middelgrote producenten met beperkte toegang tot informatie.

Om dit probleem aan te pakken is het AgroFossilFree project in oktober 2020 gelanceerd met het doel het gebruik van fossiele energie in elk landbouwproces, van de wieg tot de boerderij, te verminderen, met behoud van de opbrengst en de kwaliteit van het eindproduct door een effectieve uitwisseling van nieuwe ideeën en informatie tussen onderzoek, industrie, voorlichting en de landbouwgemeenschap te bevorderen.

AgroFossilFree coördinator Nederland: Lucas Mencke (l.mencke@delphy.nl)

Volg ons op Twitter, Facebook  and LinkedIn

Lees het hele persbericht via de download

Het Centre for Research and Technology-Hellas (CERTH), heeft als projectcoördinator, samen met 15 andere partners uit 9 EU-landen (IR, NL, DE, DK, PL, ES, IT, BE en EL), tot doel een kader te creëren waarbinnen kritische belanghebbenden zullen samenwerken om de momenteel beschikbare Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies (FEFTS) in de EU-landbouw te evalueren en te bevorderen. Het AgroFossilFree project zal bijdragen tot de EU-strategieën op hoog niveau (d.w.z. EU Green Deal en Farm to Fork strategy)

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.