1 november 2021

Koppert innovatiepartner Delphy ISFC

‘Een groep experts in zachtfruit binnen handbereik’

Koppert Biological Systems produceert duurzame oplossingen voor de teelt van voedsel- en siergewassen. Samen met telers en in samenwerking met de natuur zetten wij ons in om de land- en tuinbouw gezonder, veiliger, productiever en weerbaarder te maken. Dit bereiken we door natuurlijke vijanden in te zetten voor de bestrijding van plagen, hommels voor natuurlijke bestuiving en biostimulanten voor versterking van gewassen, zowel boven- als ondergronds. Vitale ecosystemen op een natuurlijke manier herstellen en beschermen is de basis voor gezonde gewassen en een evenwichtige omgeving. Voeg hierbij onze hoogwaardige knowhow en adviesdiensten, en u begrijpt waarom een toenemend aantal telers ons beschouwt als een partner met wie zij hun ambities kunnen waarmaken.

Innovatiepartner Delphy ISFC

Een belangrijke basis om klanten van een goed advies te kunnen voorzien is ervoor zorgen dat kennis voortdurend wordt doorontwikkeld. Zeker in het zachtfruit werkt Koppert graag samen met een partner die veel kennis heeft en die onafhankelijk onderzoek kan doen. Door innovatiepartner te worden van Delphy ISFC heeft Koppert een goede locatie in de zachtfruitregio beschikbaar waar het verloop en de resultaten van de onderzoeken getoond kunnen worden aan distributeurs en telers. Ook kunnen hier bijeenkomsten worden georganiseerd. Een belangrijke meerwaarde van de samenwerking is dat de strategieën van Koppert getoetst kunnen worden aan de praktijk. De betrokkenheid bij Delphy ISFC betekent dat Koppert een groep experts in zachtfruit binnen handbereik heeft. Nieuwe ontwikkelingen in de markt, in strategie of van technische aard kunnen in een vroeg stadium gedeeld worden.

Over Delphy ISFC

Delphy Innovative Soft Fruit Centre is de nieuwe hotspot van de internationale zachtfruitsector. Delphy ISFC fungeert als broedplaats voor kennis en innovatie in zachtfruit en ook als de ‘huiskamer’ van de sector. Hier wordt op unieke wijze kennisontwikkeling en kennisverspreiding, op internationale schaal, samengebracht. Uniek door de verbinding met de sector en de samenwerking met partners. Kennisverspreiding is de tweede belangrijke pijler. Dit wordt vormgegeven door internationale events, kennisdagen en andere initiatieven waar onderzoeksresultaten gedeeld worden.
Een uniek initiatief om gezamenlijk innovatie aan te jagen in de zachtfruitsector zijn de innovatiepartners van Delphy ISFC. Innovatiepartners investeren gezamenlijk in projecten die bijdragen aan een innovatieve zachtfruitsector en zijn hiermee de innovators van de zachtfruitsector. De focus van de Delphy ISFC Innovatiepartners ligt op o.a. weerbaar telen, ontwikkelen van nieuwe teelstrategieën en optimalisatie van opkweek zachtfruit en op thema’s als telen onder LED-belichting en digitalisering.

Informatie

Bart Jongenelen, +31 (0)6 53 15 14 12; b.jongenelen@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.