2 juni 2021

Kippen op de Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt

Delphy heeft een kippenhok en kippenren gebouwd op de Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vasteplantenteelt in Hazerswoude. Op de locatie wordt toelatingsonderzoek gedaan voor nieuwe middelen voor de bestrijding van taxuskevers.

Taxuskever kan een groot probleem zijn in de teelt van boomkwekerijgewassen en vasteplanten. De kevers vreten ronde happen uit het blad. De larven van de kever leven in de grond en kunnen vreten aan de wortels en wortelhals van veel plantensoorten waardoor planten geheel kunnen afsterven. Deze larven zijn goed biologisch te bestrijden met behulp van aaltjes. Ondanks de goede resultaten met aaltjes tegen larven van de taxuskever blijft ook bestrijding van de volwassen kever nodig.

Door fabrikanten wordt gewerkt aan de toelating van nieuwe middelen. Dat is hard nodig, want het huidige middelenpakket tegen taxuskever is beperkt, waardoor kwekers de kevers nu lastig kunnen bestrijden. Delphy voert onder het merk Aegisto deugdelijkheidonderzoek uit voor partijen die een toelating willen registreren voor gewasbeschermingsmiddelen. Voor dergelijke registratie-onderzoek gelden protocollen en moet het onderzoeksbedrijf erkend zijn. Delphy is erkend door de NVWA van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van deugdelijkheidonderzoek van gewasbeschermingsmiddelen.

“De laatste jaren doen we best veel onderzoek naar de bestrijding van taxuskever”, vertelt onderzoeker Jeroen van der Meij. “Hier kan ik verder weinig over vertellen, want voor deugdelijkheidsonderzoek geldt een geheimhoudingsplicht. Wel kan ik vertellen dat we veel kevers nodig hebben en dat pakken we tegenwoordig groots aan.” Op de Onderzoekskwekerij staat een grote kooi waarin planten met larven van de taxuskever worden geplaatst. Hiervoor worden potten met larven onder andere verzameld bij kwekers. De larven worden kevers en deze kevers worden vervolgens verzameld en gebruikt bij de proeven in kleine kooitjes. Hoewel de grote kooi dicht is wil Delphy elk risico op verspreiding naar rest van de Onderzoekskwekerij voorkomen. Daarom is nu rondom de kooi een grote kippenren gebouwd waarin kippen lopen. Mochten er kevers ontsnappen dan is het de bedoeling dat de kippen voorkomen dat ze zich verder verspreiden.

Kippen houden tegen taxuskevers is overigens niet helemaal nieuw. In het verleden lieten boomkwekers ook wel kippen lopen op hun kwekerij om taxuskevers te bestrijden. Onderzoeker Jeroen van der Meij is blij met zijn kippen en rekent er op dat hij binnenkort ook regelmatig een eitje kan eten.

Naast toelatingsonderzoek voor taxuskever voert Delphy dit jaar diverse andere onderzoeken uit in opdracht van kwekers, fabrikanten en toeleveranciers. Op de laatste vrijdag van september (24 september) wordt de traditionele opendag georganiseerd voor boomkwekers en vasteplantentelers. Zij kunnen dan diverse resultaten zelf bekijken.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.