13 november 2019

Kick off van het project ‘Innoveren naar duurzame en natuurinclusieve noordelijke bouwplannen’

Graag nodigen wij u uit voor de kick off van het project ‘Innoveren naar duurzame en natuurinclusieve noordelijke bouwplannen’
We presenteren het project en willen het positioneren in het kader van de initiatieven die regionaal en landelijk gaande zijn. Er zijn al diverse stappen gemaakt in de
sector als het gaat om natuurinclusieve landbouw. Dat willen we laten zien op deze bijeenkomst.
Twee deelnemers aan het project delen hun visie op natuurinclusieve landbouw met de aanwezigen.
Aanvullend horen we graag uw suggesties en meningen.

Datum
22 november 2019
Aanvang
13.30 uur
Sluiting
16.30 uur

Locatie
Van der Valk Hotel,
Burgemeester Omtaweg 2-4,
9636 EM Zuidbroek
U bent van harte welkom!

Agenda
13.30 uur Opening
13.35 uur Henk Staghouwer (gedeputeerde Provincie Groningen) Natuurinclusieve landbouw, waarom van belang? Regiodeal natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland.
14.00 uur Jacob Dogterom (Delphy) Presentatie project ‘Innoveren naar duurzame en natuurinclusieve noordelijke bouwplannen’.
14. 20 uur Raymond Klaassen (RUG) Insectenontwikkeling in de akkerbouwgebieden Groningen en Friesland.
14.45 uur Dirk van Apeldoorn (WUR) Natuurinclusieve maatregelen. Waar staan we nu met het onderzoek?
15.10 uur Pauze
15.30 uur De deelnemers aan het woord. Doeko van ’t Westeinde en Jan van der Ploeg presenteren hun visie op natuurinclusieve landbouw en wat dit kan betekenen op hun bedrijf.
15.50 uur Raymond Klaassen (Deltaplan Biodiversiteitsherstel) Presentatie doelen en aanpak Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
16.05 uur Interactie met de zaal; vragen en suggesties. Wat wilt u ons meegeven? Op welke manier wilt u participeren of samenwerken met ons project? Wat kunnen we voor u betekenen?
16.30 uur Netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

Graag tot 22 november!
Delphy, WUR, RUG en de zeven deelnemende ondernemers:
Mts van der Ploeg-Rispens, Kloppenburg Akkerbouw, P.H. Mulder, Mts G. J. Noordhoff,
Mts. Eleveld-Hingstman, W. Huijing, Mts van ’t Westeinde
Contactpersoon: Jacob Dogterom (Delphy), M 06 53 38 95 07 of j.dogterom@delphy.nl
I.v.m. de catering graag een berichtje naar Jacob sturen als u komt, liefst voor 17 november.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.