8 december 2019

kick off project Innoveren naar duurzame en  natuurinclusieve noordelijke bouwplannen

Afgelopen vrijdag 22 november vond in Zuidbroek de kick off plaats van het project Innoveren naar duurzame en  natuurinclusieve noordelijke bouwplannen. Na een presentatie van gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen over de Green deal Natuur inclusieve landbouw volgden presentaties over de inhoud van het project, het deltaplan biodiversiteitsherstel en de resultaten monitoring door de RUG en de stand van zaken onderzoek door de WUR. Twee ondernemers vertelden hun drive en hun prestaties als het gaat om natuurinclusieve landbouw.  Dit POP III project wordt de komende drie jaar uitgevoerd door Delphy, WUR, RUG en 7 akkerbouwers uit Friesland, Groningen en Drenthe.

Ondernemers gaan aan de slag met natuur inclusieve maatregelen en we gaan met elkaar monitoren wat dit betekent voor de productie en de biodiversiteit, zowel boven als ondergronds.

De aanwezigen actoren reageerden positief op dit project en diverse verbindingen zijn gelegd.

Voor meer informatie: Jacob Dogterom, 06 53389507  of per email

Lees ook het artikel op nieuweoogst.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.