28 maart 2019

Kennisproject DUIT gestart

Telers, onderzoekers en adviseurs gaan werken aan een Duurzame Fruitteelt in Utrecht

Om de fruitteelt rendabeler en milieuvriendelijker te maken, hebben Utrechtse bedrijven het initiatief genomen om aan fruittelers te laten zien dat investeren in productie op de lange termijn gaat lonen. Zijn doen dit door middel van demonstraties, workshops en coachingsdagen, een aantal grootschalige open dagen en via de reguliere mediakanalen. Er is gekozen is voor vier thema’s die kunnen bijdragen aan een duurzame productie: Precisieteelt, Biologische Fruitteelt, Klimaatneutraal fruittelen en Agroforestry (zoals de teelt van (hazel)noten).

Zien is weten
Op de praktijkbedrijven zijn of worden momenteel demonstaties aangelegd.

• Het thema Precisieteelt wordt ingevuld op het bedrijf van Maaswaal in ’t Goy waar gewerkt wordt met de allernieuwste spuittechniek van KWH en Abemec om te komen tot minimale emissies van middelen met mogelijkheden tot groeibeheersing.
• Op het bedrijf van Hans van der Wind in Werkhoven ligt het accent op Klimaatneutraal fruittelen, zoals geen gebruik maken van fossiele energie. Hans heeft afgelopen jaren geïnvesteerd in nieuwe koelcellen met CO2 / propaankoeling. Alle maatregelen die betrekking hebben op minder CO2 uitstoot worden gemonitord door Frank van der Geijn (WUR).
• Het onderwerp Biologische Fruitteelt wordt opgezet bij de overbuurman Jacco Merkens, onder begeleiding van Bart Timmermans van LBI.
• Eveneens op het bedrijf van Jacco wordt het thema Notenteelt verder uitgewerkt onder begeleiding van Ton Baltissen van CropEye.

Beleven is kennis delen
Vervolgens worden op deze bedrijven workshops en coachingsdagen georganiseerd voor fruittelers. Hier wordt dieper op de materie van de verschillende thema’s ingegaan. Tot slot staat in de planning om op de bedrijven voor elk van de vier thema’s één grote landelijke demonstratiedag te organiseren. Uiteindelijk willen we als resultaat zien dat fruittelers gaan investeren in duurzame productie.

Uitvoering en organisatie
De uitvoering en organisatie van het project wordt gevoerd door adviseurs van Delphy. Het project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Europese Unie en de provincie Utrecht in het kader van het POP3 programma. Het project heeft een looptijd van drie jaar.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Cees Oele, 0620398258; c.oele@delphy.nl

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.