19 september 2017

Kennisnetwerk Zoete Bataat: meld u aan!

Reeds 29 bedrijven zijn lid!

De zoete aardappel of beter zoete bataat is aan een indrukwekkende opmars bezig. Zagen we hem vijf jaar geleden nog nauwelijks in de winkel nu is het al heel gewoon. Veel van dit product komt uit het buitenland waarbij de VS de grootste bron is voor de Nederlandse supermarkt. Hier ligt een kans voor Nederlandse telers om zelf inlandse zoete bataat te gaan telen en vermarkten.

De zoete bataat is op de Nederlandse akkers nog een zeldzame en geheel nieuwe verschijning. Delphy wil door het opzetten van het ‘kennisnetwerk zoete bataat’ werken aan verbetering van de teelt en positie van de Nederlandse zoete bataat.

Er zijn nog veel vragen over de zoete bataat, over rassen, planten, verzorging maar ook over juiste manier van oogsten en bewaren en uiteraard de beste afzet. Verder zijn er geen middelen toegelaten voor onkruidbestrijding en voor het bestrijden van ziekten en plagen. Hoe gaan we daar mee om?
Delphy wil hiervoor de krachten bundelen en kennis ontwikkelen, kennis ontsluiten en samen leren
van elkaar. Delphy wil hier met het kennisnetwerk de volgende activiteiten opzetten:

  • Kennis ontwikkelen door onderzoek aan te leggen op twee locatie. Dit jaar rassenonderzoek, middelen en oogstmethoden
  • Kennis uitwisseling stimuleren door het organiseren van verschillende bijeenkomsten.
  • Knelpunten in toelatingen proberen op te lossen met bevoegde instanties. Kennis ook vanuit het buitenland in kaart brengen.
  • Bemiddelen bij aanschaf van stekmateriaal vanuit buitenland. Opzetten van een whatsapp groep.
  • Een dynamische teelthandleiding zoete aardappel ontwikkelen.

Suggesties zijn welkom!

De prijs voor het deelnemen aan het Kennisnetwerk bedraagt € 250 per teeltbedrijf.

Voor afzetorganisaties is de prijs € 500,- per bedrijf per jaar. U bevestigt uw deelname door dit formulier getekend aan ons terug te sturen.

De eerste bijeenkomst vindt plaats binnen enkele weken. Indien u zich aanmeldt voor het kennisnetwerk ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Aanmelding Kennisnetwerk Zoete Bataat

 

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.