1 juni 2016

Kennisnetwerk dripirrigatie en fertigatie zet volgende stap in duurzamer telen

Op het bedrijf Scholtenszathe te Klazienaveen is de dieselgenerator behorend bij de pomp voor het dripirrigatiesysteem vervangen door een solar energy system. Met dit solar energy system wordt voldoende energie opgewekt om de pomp op te starten en draaiende te houden.

Hiermee is volgens projectleider Jacob Dogterom (Delphy) een volgende stap gezet om het teeltsysteem op basis van druppelirrigatie nog duurzamer te maken. Tevens is hiermee ook een stuk arbeidsbesparing gerealiseerd en is het mogelijk geworden om het druppelirrigatiesysteem te realiseren zonder de aanwezigheid van een stroomaansluiting. Het is een zogenaamd off-grid systeem, dwz los van het netwerk. De pomp en de installatie kan daarmee dus ook op heel afgelegen percelen worden gebruikt.

Bij Scholtenszathe wordt het druppelsysteem dit jaar toegepast in consumptieaardappelen en in uien. Het solar energy system is ontwikkeld door Broere Beregening uit Waddinxveen. Het systeem wordt toegepast in het project More Crop per Drop in Drenthe. Een project wat getrokken wordt door Delphy en waarin samengewerkt wordt met een aantal ondernemers in de akkerbouw en lelieteelt, Broere Beregening, Netafim/Revaho, Yara, LWM en RMA.

Doelstelling van het project is om zuiniger om te gaan met water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en energie en met verbetering van opbrengst en kwaliteit van de producten. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen en de uitvoerders.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.