2 juli 2022

Kennisdag Akkerbouw Noordoost 8 september

Delphy Akkerbouw Noordoost nodigt u uit voor haar kennisdag in Nieuw-Weerdinge op donderdagmiddag 8 september. Na de terugblik op de onderzoeken uitgevoerd in 2021 en het online bespreken van de resultaten aan de hand van de brochure met onderzoeksresultaten 2021 hebben we ook in 2022 innovatieve en op de praktijk gerichte onderzoeken aangelegd op ons proefveld in Weerdinge bij Mts Sikken. Thema dit jaar:

“Ondersteuning/alternatieven inzet ten opzichte van chemie (mechanisch, loofdoding, versterkende middelen)”

Op de locatie van de kennisdag ligt op het:
*Proefveld aardappelen:
-plantversterkers
-rassendemo in samenwerking met @Aviko
-resultaat uitplant pootgoed na @Zasso toepassing
-proef loofvernietiging met inzet van Crown-Crusher
*Proefveld suikerbieten:
-plantversterkers
-Cercospora aantasting: vervolgproef van 2021
-rassendemo
*Demonstraties machines:
-Loofvernietiging zetmeelaardappel met Zasso
-Machines om groenbemester onder te werken. De Kvick-Finn is schoffel en cultivator ineen. De Kelly Diamond Harrow is geschikt voor ondiepe grond- of stoppelbewerking
-Machines voor een weerbare bodem zoals van Hendrik Luth de koolzaadzaaimachine waarbij je op 50 cm zaait zodat je een open gewas krijgt en kunt schoffelen en de machine met bandendruk wisselsysteem zodat je de bodem ontziet
-Inzet van machines als alternatieven /ondersteuning van chemische onkruidbestrijding. Koeckhoven.net demonstreert de eco-ploeg
*Beursplein:
-Op het beursplein kunt u bedrijven bezoeken vanuit de regio en bedrijven bezoeken die samen met Delphy onderzoek doen naar nieuwe innovaties om de uithollende chemie op te vangen.
-Aan mensen van RVO kunt u uw vragen stellen over vergunningen en handhaving m.b.t. waterkwaliteit, de meststoffenwet, dus alles wat met mest en meststoffen in Nederland te maken heeft en welke voordelen de verschillende regelingen voor u hebben bij het ontwikkelen van technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur. Denk hierbij aan EIA, MIA, ISDE, SDE++.
-Met het bezoeken van deze dag kunt u uw kennis vergroten en ook bieden wij u daarmee de mogelijkheid aan om een spuitlicentiepunt (teelt) voor verlenging te halen.

Ontwikkelde kennis passen wij direct toe in de praktijk. Knelpunten worden onder lokale praktijk-omstandigheden in onderzoek gelegd. Daarbij handelen wij snel, denken nieuwe ontwikkelingen uit en testen deze.

Jaarlijks organiseren wij in de zomer een open dag op onze onderzoekslocatie. Deze is voor iedereen toegankelijk! Kennis is macht, Kennis delen is kracht!

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.