12 april 2021

Verlenging spuitlicentie akkerbouw in april kennisbijeenkomsten

Vanwege de corona konden en kunnen reguliere zaal- en veldbijeenkomsten niet of beperkt georganiseerd worden. Daarom is er een coulance regeling van kracht, waarbij houders van ene spuitlicentie die zou zijn verlopen tussen 16 maart 2020 en 20 april 2021 de mogelijkheid hebben tot 30 april bijeenkomsten te volgen voor verlenging.

Hierop speelt Delphy in door het verzorgen van praktijkgerichte webinars over actuele zaken in de gewasbescherming, die mee kunnen tellen als kennisbijeenkomst voor licentieverlenging  uitvoeren, bedrijfsvoeren en distributie:

  1. Actualiteiten spuittechniek akkerbouw, onder het thema Veiligheid en Techniek
  2. Actualiteiten in de keuze en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, onder het thema Teelt
  3. Opstellen gewasrotatie voor optimale preventieve schimmel en aaltjesbestrijding met data uit Best4Soil, onder het thema Teelt

Webinar “Actualiteiten spuittechniek akkerbouw” Deze online webinars duren 2 uur en gaan specifiek over actuele zaken in de keuze en gebruik van driftarme spuittechnieken, opvang en verwerking van restvloeistoffen en reinigingswater en actuele nieuwe ontwikkelingen in de spuittechniek in de akkerbouw. Meer informatie over de webinars “actualiteiten gewasbescherming” en “gewasrotatie” volgen binnenkort.

Heeft u interesse in deelname dan kunt u zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.

Ik wil deelnemen aan de bijeenkomst voor het thema Veiligheid en techniek over actuele zaken in de spuittechniek:

  • bij voldoende interesse wordt er gekeken of er  een extra bijeenkomst ingepland kan worden, stuur hiervoor een email.
  • op 18 maart om 19.30 uur voor de regio NoordWest
  • op 31  maart om 19.00 uur voor de regio ZuidOost
  • op 25 maart om 19.30 uur voor de regio NoordWest
  • op 24 maart om 10.00 uur voor de regio ZuidOost
  • op 20 april om 19.30 uur voor de regio NoordOost
  • op 22 april om 19.30 uur voor de regio NoordOost (VOL)

De bijenkomsten bestaan uit presentaties door ervaren vakspecialisten gewasbescherming en spuittechniek van Delphy. Een belangrijk onderdeel is ook de inbreng van u als deelnemer met uw ervaring en mening om samen tot een goed beeld te komen dat u goed inzicht moeten geven om een juiste keuze te maken voor de toekomst.

De meetings zijn zoveel mogelijk regionaal ingericht voor Noord0ost, Noordwest, Zuidwest en Zuidoost-Nederland, om in te kunnen spelen op de regionale bouwplannen en grondsoorten

Voor deelname moet u wel beschikken over een PC of laptop of tablet met camera en microfoon, zodat u zichtbaar en actief deel kunt nemen in de gesprekken. De groepsgrootte moet beperkt blijven tot maximaal 20 deelnemers. Zo is de eis van Bureau Erkenningen. Mede daardoor komen de deelname kosten op € 79 per deelname.

Na aanmelden ontvangt u een deelnamebevestiging en kort voor de bijeenkomst en link waarop u kunt klikken om deel te nemen. De kosten voor deelname moeten vooraf worden voldaan. Hiervoor sturen we u een eenmalige automatische incasso factuur waarmee u € 11,50 administratiekosten voorkomt. Bij verhindering kunt u aansluiten bij een volgende bijeenkomst

Voor verlenging van het vakbekwaamheid bewijs gewasbescherming moet in de periode van 5 jaar een aantal kennisbijeenkomsten worden gevolgd en geregistreerd. Kijk voor uw situatie op de website van Bureau Erkenningen (www.erkenningen.nl) of via het informatienummer van RVO +31 70 379 80 00

Heeft u vragen over de bijeenkomsten, neem contact op via:

Akkerbouw NO via email of +31 (0)592 – 378 130
Akkerbouw NW via email of +31 (0)321 – 388 841
Akkerbouw ZW via email of +31 (0)186 – 573 011
Akkerbouw ZO via  email of +31 (0)77 – 398 7500

 

 

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.