1 februari 2021

Kennisbehoefte Pioenroos groeit

De Innovatiedag Pioenroos vindt plaats op 30 april 2021

Op 30 april organiseren Delphy en ‘v/d Grond’ bij Van Aert Flowers de Innovatiedag Pioenroos, een dag met toelichtende rondleidingen langs de onderzoeken, informatiemarkt en mogelijkheid tot spuitlicentieverlenging. Van Aert Flowers is ons gastbedrijf; Van Aert produceert circa 17 miljoen bloemen waaronder pioenrozen.

Vernieuwen van kennis

Pioenroos is de fase van bijteelt ruimschoots ontstegen. Meer dan 150 telers hebben ieder jaar een perceel van de meerjarige teelt pioenrozen staan waarbij de grootste telers zich hebben gespecialiseerd  in deze teelt. Daarmee wordt ook de behoefte aan kennis specifiek voor de pioenroos steeds groter. Het volstaat niet meer toepassingen te gebruiken die in vergelijkbare teelten van andere zomerbloemen worden ingezet.

Op één van de percelen van Van Aert Flowers worden begin maart verschillende onderzoeks- en demo-objecten aangelegd met de producten van o.a. Adama, Basf en Syngenta

– bemesting;
– druppelirrigatie;
– spuittechnieken;
– bio-stimulanten;
– groenbemesters;
– schimmelbestrijding;
– innovaties vanuit de (internationale) projecten Best4soil, Leve(n)de Bodem Brabant en perceelemissies Noord-Brabant

Op 30 april worden de resultaten getoond aan de bezoekers. Dit alles zal volgens de dan geldende Corona-regelgeving worden uitgevoerd. Het is de bedoeling om kleine groepjes bezoekers langs de objecten te leiden waar de diverse objecten worden toegelicht door de adviseurs van Delphy.

Voorafgaand aan de innovatiedag krijgen alle telers van pioenroos in Nederland de speciale editie van vakblad ‘v/d Grond’ toegestuurd.

Het precieze programma zal tzt te lezen zijn op de evenementenpagina

Ligt uw product nog niet in de onderzoeken of demo’s, neem dan alsnog contact op met j.jacobs@delphy.nl of E.buschgens@delphy.nl. Wilt u zeker weten dat we u uitnodigen en u de speciale editie ‘v/d Grond’ ontvangt, stuur dan een email naar w.schalke@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.