1 oktober 2018

Kennis- en Innovatieplatform voor de Fruitteelt (KIF) opgericht door Delphy, Van Iperen en Meeuwse Handelsonderneming

Delphy, Van Iperen en Meeuwse Handelsonderneming hebben het Kennis- en Innovatieplatform voor de Fruitteelt (KIF) in Zeeland opgericht. Op diverse percelen in de provincie Zeeland wordt onderzoek gestart gericht op innovaties in de fruitteelt. Doel is om samen met fruittelers en belanghebbenden te werken aan een rendabele, toekomstbestendige fruitteeltsector.

Proeven gaan onder andere over de beschikbaarheid en het omgaan met zoet irrigatiewater, een urgent knelpunt in Zeeland zoals gebleken afgelopen zomer. Ook op het gebied van de teelt zelf wordt onderzoek uitgevoerd met thema’s als chemie-arme teeltmethoden en de inzet van groene middelen. In dit kader is er veel aandacht voor de rol die bemesting hierin speelt. Ook wordt gekeken naar de introductie van nieuwe perenrassen die geschikt zijn voor het Zeeuwse klimaat.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.