15 november 2018

Kas als Energiebron en Delphy starten samenwerking in cursus Het Nieuwe Telen

Al zes jaar organiseert het innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron van LTO Glaskracht Nederland en ministerie van LNV de cursus Het Nieuwe Telen (HNT). Op steeds meer bedrijven zijn de basisprincipes van HNT de standaard geworden in het sturen van teelt en klimaat. Delphy en Kas als Energiebron gaan daarom per 2019 intensief samenwerken aan de cursus HNT.

 

Delphy Cursusgroepen

Voor klanten van Delphy worden speciale cursusgroepen gevormd. Deze groepen krijgen de basiscursus HNT van cursusdocenten samen met een teeltadviseur van Delphy. Op deze manier wordt de samenhang tussen theorie en praktijk in de cursus nog meer geborgd bij de toepassing van de basisprincipes van HNT.

 

Start cursus

De cursus start in de winter van 2019 en bestaat uit acht bijeenkomsten, verspreid over de seizoenen. De kosten bedragen €725. Medewerkers van teeltbedrijven kunnen 50% subsidie van Colland krijgen. Naast de groepen die met Delphy starten worden de basis- en vervolgcursussen HNT ook regulier aangeboden voor telers die de cursus zonder teeltadviseur willen volgen.

 

Informatie

Meer informatie over de cursus en aanmelden: www.kasalsenergiebron.nl/HNT.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.