28 februari 2017

‘Juanita telers bezoeken succesvolle proef 100% LED’

Bij Delphy Improvement Centre in Bleiswijk staat dit jaar het cherrytros tomatenras ‘Juanita’ in de afdeling met 100% LED belichting (210 µmol.cm-2.s-1, waarvan 50% tussenbelichting en 50% topbelichting). Nu het einde van de winterperiode in zicht komt, was dit een mooi moment om de telers van het ras ‘Juanita’ uit te nodigen voor een bezoek aan de proef, daarom werden in samenwerking met De Ruiter, Saint-gobain Cultilene, Philips Lighting, Gremon systems, Delphy en Svensson (tezamen de financiers van het project) de Juanita telers uit de Benelux uitgenodigd.

De middag werd afgetrapt door Lisanne Schuddebeurs (Delphy) met een toelichting op de proef waarna een bezoek werd gebracht aan de afdeling. De telers vonden dat er in de afdeling een mooi en sterk gewas stond. In het specialty segment moet alles kloppen, en dat is ook de doelstelling van de proef: een hoge productie met een goede smaak. Het gewas kende een vroege plantdatum en de productie startte in week 40. Tot en met week 8 is er ruim 15 kg/m2 geoogst, dit is volgens de prognose waarmee is gerekend met een meer productie zoals deze tot nu toe naar voren komt in dit teeltsysteem, en ook in het smaaksegment laat het teeltsysteem hierin zijn meerwaarde zien. Hoewel in het begin van de teelt brix wat achter bleef, werd al snel  een goede, marktconforme, brix-waarde gemeten bij een vruchtgewicht van +/- 12 gram, wat cijfers zijn die voldoen aan de kwaliteit van de zomer.

Telen onder LED belichting kan weer hele nieuwe inzichten geven voor een ras dat al jarenlang door een trouwe groep telers (deels onder SON-T) wordt geteeld. Na het bezoek werden daarom door Koos de Wit (Philips Lighting) de vragen van de telers beantwoord die er waren over LED belichting naar aanleiding wat ze in de kas hadden gezien. De middag werd afgesloten door Paul Arkesteijn (Svensson) over hoe schermen kunnen worden ingezet in een teeltsysteem met 100% LED belichting. Daarna werd er afgesloten met een diner, waar verder gedachten met betrekking tot het telen onder LED belichting konden worden uitgewisseld.

Samenvattend kan tot zover gesteld worden dat 100% LED bij cherrytrostomaat, in dit geval Juanita, leidt tot hogere productie, met behoud van smaak, kleur, glans en gemiddeld vruchtgewicht.

Aan het eind van het seizoen wordt de gehele teelt geëvalueerd.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.