22 april 2021

Jiffy innovatiepartner Delphy ISFC

Transparantie is belangrijk als je van elkaar wilt leren

Jiffy, internationaal actief in de tuinbouwsector, ontwikkelt en produceert innovatieve en duurzame substraten en teeltsystemen. Over de volle breedte van sierteelt en voedingstuinbouw levert Jiffy voedingsbodems voor jonge planten, entmaterialen en zaden. Het bedrijf heeft zich ingeschreven als partner voor Delphy ISFC. Jiffy wil met haar partnerschap bijdragen aan een meer intensieve samenwerking tussen en met toeleveranciers in de zachtfruitsector. Vooral investeerders in de voedingstuinbouw zijn steeds vaker op zoek naar totaalconcepten in teelt. Jiffy: ‘Als toeleveranciers elkaar niet uitsluitend als concurrent zien, maar ook als versterking, komen daar nieuwe oplossingen tot stand. Transparantie is belangrijk: het delen van kennis geeft groei en nieuwe inzichten’. Manager van Delphy ISFC, Bart Jongenelen, is blij met de toetreding van Jiffy. Het samen innoveren is van groot belang om als zachtfruitsector voorop te blijven lopen.

Over Delphy ISFC

Delphy Innovative Soft Fruit Centre is de nieuwe hotspot van de internationale zachtfruitsector. Delphy ISFC fungeert als broedplaats voor kennis en innovatie in zachtfruit en ook als de ‘huiskamer’ van de sector. Hier wordt op unieke wijze kennisontwikkeling en kennisverspreiding, op internationale schaal, samengebracht. Uniek door de verbinding met de sector en de samenwerking met partners. Kennisverspreiding is de tweede belangrijke pijler. Dit wordt vormgegeven door internationale events, kennisdagen en andere initiatieven waar onderzoeksresultaten gedeeld worden.

Een bijzonder initiatief om gezamenlijk vernieuwing aan te jagen in de zachtfruitsector zijn de ‘innovatiepartners’ van Delphy ISFC. Zij investeren gezamenlijk in projecten die bijdragen aan een vooruitstrevende zachtfruitsector. De focus van de Delphy ISFC Innovatiepartners ligt op thema’s als weerbaar telen, het ontwikkelen van nieuwe teelstrategieën, de optimalisatie van de opkweek van zachtfruit, telen onder LED-belichting en digitalisering.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart Jongenelen, E b.jongenelen@delphy.nl M 06 53 15 14 12

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.