1 november 2017

Jaarrond komkommers met hybride belichting

Delphy heeft een project opgezet om kennis te ontwikkelen voor het telen van komkommers met hybride belichting. De doelstelling is dat de eerste komkommers geoogst worden als in de traditionele teelt de laatste geoogst worden , met een gemiddelde productie van 3 tot 3.5 kg.m2.week-1

De retailers en de consument stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit en jaarrond beschikbaarheid van verse groenten en fruit. In de tomatenteelt blijft het areaal belichting voor jaarrond productie groeien en lijkt een ‘voorwaarde’ te worden voor een gezond bedrijfseconomisch resultaat. In tegenstelling tot tomaat staat de jaarrond productie van komkommers van Nederlandse bodem nog aan het begin van de ontwikkeling.

Delphy neemt zijn verantwoordelijkheid in het ontwikkelen van kennis nu dat steeds meer vanuit de private bedrijven gefinancierd moet worden. Dit project wordt dan ook volledig privaat gefinancierd, deels vanuit de budgetten voor kennisontwikkeling van Delphy zelf, maar ook door toeleveranciers, telers en participanten. De ervaring leert dat steeds meer vooruitstrevende ondernemers inzien dat kennisontwikkeling een eigen verantwoordelijkheid is voor de continuïteit van het eigen bedrijf en daarvoor biedt Delphy met de activiteiten in het Improvement Centre een platform.

Het project bevat in eerste instantie twee hogedraadteelten tot eind juni. De focus binnen dit project ligt op het ontwikkelen van een teeltconcept met de kernthema’s: (LED) belichting, Het Nieuwe Telen, weerbaar telen, geen wateremissie, productie en kwaliteit. Er wordt hybride belichting toegepast, 105 µmol SONT topbelichting en 110 µmol LED tussenbelichting. De productiedoelstelling tot eind juni is beoogd op 102 kg/m2. Aan de proef wordt een wekelijkse begeleidingsgroep gekoppeld, waarin de teeltstrategie wordt bediscussieerd.

Een project waarin door participanten en telers veel geleerd zal worden.
Bent u geïnteresseerd, laat het ons weten, dan kunnen we uw betrokkenheid bespreken en uitnodigen voor de eerste bijeenkomst. (stuur een email aan Irma Bellekom; i.bellekom@delphy.nl)

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.