14 april 2021

IPM Works zoekt enthousiaste telers voor de ‘Nationale proeftuin gewasbescherming’

Het onlangs gepubliceerde ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Duurzame Gewasbescherming 2030’ geeft in Nederland de richting aan voor de komende jaren: inzet op omslag naar weerbare teeltsystemen, waarin gewassen uit zichzelf tegen een stootje kunnen, en fors minder behoefte hebben aan gewasbeschermingsmiddelen.

Opzet telersgroep

In het kader van het H2020 IPMWORKS project zetten Delphy en WUR een telersgroep op waarmee gewerkt wordt aan geïntegreerde gewasbeschermingsstrategieën, die minder afhankelijk zijn van de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De telersgroep gaat aan de slag in de praktijk en onder begeleiding van specialisten van Delphy en WUR.

Gezocht: enthousiaste telers

We zijn op zoek naar enthousiaste akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers in het zuidoostelijk zandgebied. Als deelnemer van de groep krijgt u intensieve begeleiding tijdens de verandering naar een duurzame bedrijfsvoering op het gebied van gewasbescherming. U deelt uw ervaringen en voortgang met andere deelnemers in de groep. U heeft een gangbaar akkerbouw- en/of vollegrondsgroente bedrijf, heeft een vooruitstrevende blik en wilt actief aan de slag met duurzame gewasbescherming.

Meedoen?

Heeft u interesse? Laat het ons dan weten! We nemen dan contact met u op voor nadere toelichting en vragen. Contactpersoon is Lucas Mencke, l.mencke@delphy.nl of +31 (0)6 29 70 03 81.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.