10 oktober 2016

Veel interesse middag tuinen bij 100% LED tomaat

Op donderdagmiddag 29 september 2016 was er weer een middagje tuinen bij Delphy. Tijdens deze middag zijn de 40 aanwezigen waaronder telers, toeleverancier, consultants en onderzoekers geïnformeerd over de resultaten van de proef in 2016 en de opzet van de nieuwe 100% LED proef in het Delphy Improvement Centre.

De nieuwe proef waarbij factoren zoals smaak, energie, water en nutriënten een belangrijkere rol hebben is tot stand gebracht door Philips, De Ruiter , Cultilene, Gremon Systems, Ludvig Svensson en Delphy.

Henk Kalkman (teeltadviseur Delphy) presenteerde de resultaten van de LED  proef in 2015-2016 Hierin werd duidelijk dat er met 100% LED een hoge productie te behalen is. De teelt was relatief kort met 42 teeltweken, waarbij er in de 33 oogstweken bijna 2,7 kg/m2/week is gerealiseerd. Als ontwikkelpunt kwam duidelijk naar voren dat de opbouw van het gewas in een lichtrijke periode moet plaatsvinden.

middagje-tuinen-led-tomaat

Lisanne Schuddebeurs (onderzoeker Delphy) nam het woord over om de nieuwe proef voor 2016-2017 te presenteren. Het doel van de nieuwe proef is om een teelt te demonstreren onder 100% LED-belichting waarin efficiënt wordt omgegaan met water en energie. Daarbij is LED beter te benutten door de opbouw van het gewas in een lichtrijke periode en een ras uit het smaaksegment te kiezen.

Koos de Wit (Philips) ging in op de huidige status van LED in de praktijk. Koos gaf aan dat er een duidelijke brug geslagen wordt van praktijkonderzoek naar toepassingen bij telers. Na deze presentatie van Philips bezochten de aanwezigen de proef.

De presentatie van Cultilene ging in op de Exact Air mat die in deze proef ligt. Er zijn verschillende watergift strategieën aangelegd  om efficiënt om te gaan met water en te sturen op de smaak.

Hans Schepers (De Ruiter Seeds) ging tijdens zijn presentatie in op de relatie tussen watergift, vruchtgewicht, productie en brix, en hoe data analyse hierin een belangrijke rol kan spelen.

middagje-tuinen-tomaat-led
In de nieuwe proefopzet hangt het weegsysteem Trutina van Gremon Systems. Dit systeem meet de plantactiviteit waardoor de groei van het gewas beter verklaard kan worden.

De plantdatum van de nieuwe  100% LED proef was 18 augustus 2016. Komende periode zal Delphy met regelmaat communiceren en tevens begin 2017 weer een middag tuinen organiseren.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.