10 juli 2021

Innovatieve emissie loze kistenreiniger

Het unieke aan deze kistenreiniger is de recirculatie van het water in combinatie met afvalwaterontsmetting en -filtratie. Hiermee wordt een
belangrijk knelpunt in de sector opgelost!

Bij het wassen van kisten komt veel water vrij, met daarin resten van gewasbeschermingsmiddelen. Dit water mag niet worden geloosd op het oppervlaktewater, wat leidt tot knelpunten in de praktijk. Dit knelpunt was de aanleiding voor het project. We zijn nu zover dat we de machine kunnen demonstreren. We denken hiermee een goede oplossing te kunnen bieden voor het emissieprobleem van het kistenwassen.

Het apparaat is ontwikkeld in kader van POP3 Samenwerking voor innovatie, het project ‘Schone kisten en schoon oppervlaktewater’. Het project is tot stand gekomen in opdracht van The Potato Valley en in samenwerking met de Pootaardappelacademie . Het wordt uitgevoerd door Mechatec BV in samenwerking met de pootgoedbedrijven Mts. G.T. Jensma & T. de Vries en Mts. de Vries Kantens en Delphy.

 

We zien u graag op één van de demonstratiedagen! 

3 september op de open dag bij ROL (lelieproevenplatform in Drenthe)

In juli is de machine gedemonstreerd op twee locaties. Nieuwe oogst heeft een recensie geschreven en een filmpje van de werking is te bekijken op NieuweoogstTV. Zowel in Groningen als in Friesland is beide keren twee keer gedemonstreerd. De demonstratie recirculatie systeem voor emissieloos kistenwassen is met de oude versie van de machine uitgevoerd. Het recirculatie deel van de installatie is klaar, de finale versie van de wasser was door omstandigheden nog niet klaar. Er wordt hard gewerkt om de nieuwe installatie wel op 3 september te kunnen demonstreren.
Vrijdag 23 juli bij Mts. De Vries Kantens, Klinkenborgerweg 7, 9995 NE, Kantens.
Maandag 26 juli : Maatschap Jensma-de Vries, Vijfhuisterdijk 19, 9074 TE Hallum.

Lees meer over de ontwikkelingen in het artikel op akkerbouwbedrijf.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.