10 juli 2021

Innovatieve emissie loze kistenreiniger

Het unieke aan deze kistenreiniger is de recirculatie van het water in combinatie met afvalwaterontsmetting en -filtratie. Hiermee wordt een
belangrijk knelpunt in de sector opgelost!

Bij het wassen van kisten komt veel water vrij, met daarin resten van gewasbeschermingsmiddelen. Dit water mag niet worden geloosd op het oppervlaktewater, wat leidt tot knelpunten in de praktijk. Dit knelpunt was de aanleiding voor het project. We zijn nu zover dat we de machine kunnen demonstreren. We denken hiermee een goede oplossing te kunnen bieden voor het emissieprobleem van het kistenwassen.

Het apparaat is ontwikkeld in kader van POP3 Samenwerking voor innovatie, het project ‘Schone kisten en schoon oppervlaktewater’. Het project is tot stand gekomen in opdracht van The Potato Valley en in samenwerking met de Pootaardappelacademie . Het wordt uitgevoerd door Mechatec BV in samenwerking met de pootgoedbedrijven Mts. G.T. Jensma & T. de Vries en Mts. de Vries Kantens en Delphy.

De kistenreiniger is in werking getoond op verschillende demonstratiedagen 

Dit is op de Delphy website aangekondigd mede via een nieuwsbericht en de uitnodiging waarna in juli 2021 de machine is gedemonstreerd op twee locaties. Boerderij en ook Nieuwe oogst hebben een recensie geschreven en een filmpje van de werking is te bekijken op NieuweoogstTV nog apart van het artikel wat ze over de demonstratie bij Kantens gepubliceerd hebben.  Zowel in Groningen als in Friesland is beide keren twee keer gedemonstreerd. De demonstratie recirculatie systeem voor emissieloos kistenwassen is met de oude versie van de machine uitgevoerd. Het recirculatie deel van de installatie is klaar, de finale versie van de wasser was door omstandigheden nog niet klaar. Er wordt hard gewerkt om de nieuwe installatie wel op 3 september te kunnen demonstreren.
23 juli bij Mts. De Vries Kantens, Klinkenborgerweg 7, 9995 NE, Kantens.
26 juli : Maatschap Jensma-de Vries, Vijfhuisterdijk 19, 9074 TE Hallum.
3 september 2021 op de open dag bij ROL (lelieproevenplatform in Drenthe)

In maart 2022 is bij deelname aan Aqua Nederland de demonstratievideo getoond, die ook via youtube te bekijken is. In de video wordt de werking van de reiniger toegelicht, gedemonstreerd en de voordelen waarom de reiniger op deze wijze ontworpen is, aangestipt.

Lees meer over de ontwikkelingen in het artikel op akkerbouwbedrijf.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.