4 juni 2021

Innovatiepact Greenport West-Holland lanceert animatiefilm

Delphy is partner van het Innovatiepact van Greenport West-Holland. Daarmee stimuleren we het innovatieklimaat in het regionale tuinbouwcluster. Het Innovatiepact heeft een korte animatiefilm geregisseerd. De film stimuleert ondernemers in het regionale tuinbouwcluster zich ook aan te sluiten.

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Innovatie speelt daarbij een cruciale rol. Voor een deel ontstaan innovaties als vanzelf in de praktijk. Maar er zijn onderwerpen en thema’s die meer inzet en energie vragen en tegelijk grote impact kunnen hebben: dit zijn de zogenoemde doorbraakinnovaties.

Daarom startte de Greenport in 2018 met het Innovatiepact. Binnen dit platform voor innovatie ontwikkelen partners samen ambities en werkagenda’s op basis van mogelijke knelpunten bij ondernemers. Veel ondernemers hebben namelijk waardevolle ideeën over mogelijke oplossingen: het Innovatiepact brengt die ondernemers en ideeën samen. Daarvoor worden onder meer bestaande initiatieven in kaart gebracht, tijdelijke coalities gevormd en projecten mogelijk gemaakt. Sindsdien zijn op aansprekende thema’s samenwerkingen gestart, zoals op het gebied van human capital, digitalisering, functionele biodiversiteit, gezonde voeding, water en plastics.

Begin 2021 werd de opvolger van het eerste Innovatiepact getekend door ruim veertig partijen. Het Innovatiepact zou graag zien dat meer ondernemers zich aansluiten. Dit maakt kans op resultaat en impact groter. Daarom vroeg het Innovatiepact aan bureau Creatieve Zaken een korte animatiefilm te maken. De lancering van deze film was tijdens de Greenboard van Greenport West-Holland.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.