9 juni 2021

Innovatiedag Pioenroos: klaar voor de toekomst!

Innovatiedag Pioenroos 3 september 2021

De innovatiedag Pioenroos gaat op 3 september in aangepaste vorm door. Vanwege Corona en gewasschade, opgelopen op het demoveld is er voor een aangepaste opzet van de Innovatiedag Pioenroos gekozen.

Gewas moet kunnen groeien

Begin september organiseren we een dag voor u als pioenroosteler. Het telen van een gezond gewas wordt vanaf de start beïnvloed door het bodemleven. Op 3 september worden op het demoveld verschillende objecten met groenbemester, afdekmaterialen en heetstook-behandelingen in rondleidingen toegelicht. Tevens worden er schoffelmachines en machines voor grondbewerking en onkruidbestrijding gedemonstreerd.

Begin juli is de druppelirrigatie aangelegd en zijn nieuwe groenbemesters gezaaid.

Interesse

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Delphy Pioenroos kan door u aan te melden voor een rondleiding in het door u gewenste tijdvak via de website.

Vragen? Neem contact op met:
Job Jacobs: M. +31 (0)6 534 272 33 E J.Jacobs@delphy.nl of

Ook in het voorjaar van 2022 kunt u de innovatiedag Pioenroos bezoeken op dat demoveld, volledig ingericht met innovatieve objecten om uw vragen zó voor de pioenteelt specifiek te kunnen beantwoorden of in ieder geval met elkaar de resultaten te bediscussiëren.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.