3 december 2018

In memoriam Wil de Bresser

Op 21 november 2018 is Wil de Bresser overleden. Zijn drukbezochte uitvaart heeft plaatsgevonden op 29 november; de dag dat hij 64 jaar zou worden.

Wil de Bresser is bijna 40 jaar werkzaam geweest bij Delphy. In 1979 begon hij in Zundert als voorlichter boomkwekerij. De eerste 20 jaar was het vooral teelttechnisch advies. Later werd dit financieel en strategisch advies door het hele land heen. Dit varieerde van ondernemersplan, liquiditeitsbegroting of financieringsbegroting tot kostprijsberekening. Met zijn teeltkennis, praktijkinzicht, marktkennis en cijfermatige aanpak onderscheidde Wil zich en onderbouwde hij strategische keuzes met de juiste gegevens. Naast het advieswerk is Wil ook werkzaam geweest als register taxateur in de boomkwekerij met specifieke aandacht voor fiscale voorraadwaardering.

Op 1 maart 2018 ging Wil met prepensioen. De praktijkwaardering voor zijn werk bleek uit de druk bezochte afscheidsreceptie op vrijdag 23 februari in Oirschot en uit zijn afscheidsinterview in het vakblad De Boomkwekerij. Met zijn prepensioen kreeg Wil meer tijd voor zijn familie en zijn andere grote passie fietsen, het soort fiets maakte niet uit. Hij genoot hier volop van. Dit heeft echter veel te kort mogen duren. Zijn laatste route op de mountainbike heeft hij niet af kunnen maken…

Wij zijn geraakt door zijn plotselinge overlijden. Wij zullen zijn warme persoonlijkheid missen en wij wensen Hanneke, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Namens de medewerkers van Delphy,

René van Tol
Manager boomteelt en vasteplantenteelt

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.