2 januari 2020

In Memoriam Jan Wybrand Tuinstra

Ons bereikte afgelopen week het trieste bericht dat Jan Wybrand Tuinstra 21 december 2019 is overleden aan een hartstilstand.
Jan Wybrand heeft jarenlang Delphy Agro Consultores Latino America vorm gegeven. Het initiatief hiervoor kwam van Jan Wybrand zelf, een man met originele, eigen ideeën om de wereld beter te maken en daar mede in zijn werk concreet vorm aan te geven. Jan Wybrand heeft verschillende projecten opgezet in Latijns Amerika, en merkte dat dit pionierswerk geen eenvoudige opgave was. Maar Jan Wybrand was een doorzetter, een stille kracht, die rustig doorging op de manier die hem paste. Met veel respect voor anderen, zorgzaam en rechtschapen. Een werkelijke “gentleman” in alle opzichten.
Het was bijzonder prettig hem te ontmoeten en met hem van gedachten te wisselen. Sommigen van ons hebben zijn en Michelle’s gastvrijheid van dichtbij mogen meemaken, een groot voorrecht.
Ook op maatschappelijk vlak heeft Jan Wybrand zich altijd ingezet, actief binnen de Kerkenraad in Costa Rica, een man die praktisch leefde vanuit zijn geloof. Wij gedenken hem in dankbaarheid en wensen Michelle en de kinderen sterkte en nabijheid van de Eeuwige toe.

Namens Delphy,
Jacco van der Wekken, Arnoud van Boven

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.