16 oktober 2020

In Dahwenya wordt een high tech kas gebouwd.

Na een vertraging van meer dan 6 maanden door covid-19 maatregelen is de bouw van de hightech kas in Dahwenya begonnen. Deze week wordt gestart met de inventarisatie van de materialen en de positionering van de kas op het terrein. Het project is in uitvoering en er zal een high tech kas worden gebouwd die verschilt van de huidige kas door het gebruik van de computer om het klimaat- en irrigatiesysteem te automatiseren in de nieuw gebouwde kas.

Het is een kwestie van tijd dat de eerste groenten vers geoogst gaan worden. Er worden in januari tomaten geteeld. In deze high tech kas kunnen lokale boeren en studenten hun teeltvaardigheden verder ontwikkelen. Ook zal er onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om groente te telen in de hoge luchtvochtigheid, kenmerkend voor Ghana.

Het project is een samenwerking tussen de Nederlandse bedrijven Delphy, Bosman Van Zaal, Ludvig Svensson Ridder Groep, Enza Zaden, Koppert Biological Systems, Rijk Zwaan en onze Ghanese partner Agri-Impact Consult. Met de financiële steun van het Nederlands Ondernemingsbureau (RVO) en ondersteuning van de Ambassade van Accra is het mogelijk om dit project te ontwikkelen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Martine de Jong, manager team Afrika Dephy, 06 26 54 44 07 ; m.dejong@delphy.nl.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.