5 mei 2017

Hoe belangrijk vindt u onderzoek? Geef uw mening!

De programma’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof ontwikkelden de afgelopen jaren veel kennis en technieken voor de glastuinbouw. Denk aan geïntegreerde gewasbescherming, biologische bestrijders, LED belichting, CO2-dosering en waterontsmetting. Dergelijke innovaties stellen u in staat om nu én in de toekomst te kunnen voldoen aan wensen die samenleving en markt stellen, kortom onze internationale concurrentiepositie en license to produce and sell.

Binnenkort is er geen geld meer voor deze programma’s. Om de koers voor de toekomst te bepalen organiseert LTO Glaskracht Nederland in samenwerking met GroentenFruit Huis met haar ketenpartners en Royal FloraHolland van 5 t/m 19 mei de ondernemerspeiling Kennis in je Kas. U kunt via deze peiling uw mening geven over voortzetting en financiering van de 3 innovatieprogramma’s. Ook kunt u uw voorwaarden kenbaar maken.

Iedere glastuinbouwondernemer kan deelnemen aan deze ondernemerspeiling. Bent u geen lid van LTO Glaskracht Nederland, dan kunt u via de oproep van Royal FloraHolland of uw telersvereniging deelnemen. Lees meer over de peiling en de innovatieprogramma’s.

Uw mening is belangrijk dus vul de ondernemerspeiling in!

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.