29 juni 2022

Fruitteelt: het mes snijdt aan twee kanten!

Door de inzet van data, snijdt het mes letterlijk, aan twee kanten: het wortelmes in de grond enerzijds en aan de andere kant de opbrengstverhoging. De balans in het fruitperceel is cruciaal voor vruchtzetting en opbrengst.

Door het vastleggen van de groeikracht per boom kan sturing gegeven worden per boom; gericht wortelsnijden of stimuleren. Groeikracht data kan het beste worden vastgelegd na de langste dag en totdat de oogst begonnen is. Eén van de belangrijke stappen is het goed valideren van de data en maken van een actieplan op basis van deze data. Hierbij zijn de ogen en kennis van de adviseur van Delphy onmisbaar. Binnen het QMS-programma van Delphy neemt de module wortelsnoei de voorgaande jaren mee in het advies.

Voor het genereren van de data maken we gebruik van dronepiloten die het perceel in kaart brengen. Deze data vertalen wij, als Delphy naar een taakkaart om de teelthandeling uit te voeren. Ervaring in de praktijk is afgelopen jaren opgedaan met bijvoorbeeld wortelsnoei; de beelden die in 2021 zijn opgenomen, worden in 2022 gebruikt om te snijden. Dit is op verschillende manieren gedaan, door een volledig automatisch wortelmes. Maar ook met behulp van een tablet en EMlid gps. In 2022 zijn er op sommige percelen ook data kaarten gemaakt van de bloei waar op verschillende locaties bespuitingen zijn uitgevoerd op basis van de door Delphy gemaakte taakkaarten, voor vruchtdunning en groeiregulatie. Hierbij is er gebruikt gemaakt van verschillende GPS technieken  (Fendt one, Raven, Topcon, Spraycontroler) en machines (KWH, Munckhof, HSS).

Toegevoegde waarde van groeikracht kaarten

  • Iedere boom beoordeeld volgens vaste waarde;
  • Duidelijke groeikracht waarde perceel;
  • Snijden na snoeien geen probleem;
  • Gericht bomen aangieten of bemesten;
  • Perceel wordt homogener in groei door gerichte toepassingen.

Waarom kiezen voor advies van Delphy

  • Al meerdere jaren actief met de digitale technieken, in testfase en de praktijk;
  • Vers paar ogen voor validatie en advies;
  • Ondersteuning bij het opstellen van taakkaarten en stimulans tot daadwerkelijk uitvoeren;
  • Ieder GPS-systeem vergt zijn eigen instellingen/parameters;
  • Mogelijkheid tot snijden met EMLID Bol van Delphy.

Informatie

Heeft u vragen en/of interesse in het maken van een groeikrachtkaart. Neem dan contact met ons op. In verband met het tijdstip voor het verzamelen van data graag voor eind juli reageren. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Christian van Os, M +31 (0)6 82 83 16 15,  E c.vanos@delphy.nl
René Bal, M +31 (0)6 53 37 50 87, E R.bal@delphy.nl

Praktijk

Kijk ook eens op het Youtube  kanaal van Delphy:

Variabele wortelsnoei voor een egaler gewas

Aurea Imaging – Autonomous Orchards – Precision Growth Regulation

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.