22 november 2021

Het hygiëneprotocol stuurt het proces van schoonmaken en dat geeft gemoedsrust

Een schone kas is het enige juiste uitgangspunt voor een succesvolle teelt. Gestructureerd schoonmaken is het antwoord op de vraag hoe je virus kunt uitbannen. Dat lukt alleen bij uiterste hygiënemaatregelen. Delphy stelde een succesvol hygiëneprotocol op.

We zijn op het bedrijf van Burhan Güzel in Almere. Sinds acht jaar worden hier 5 ha komkommers geteeld. En er zijn nog twee bedrijven: in Asten een hogedraadteelt van 2,4 ha en op een andere locatie in Almere 2,7 ha. In Almere zijn er 3 traditionele teelten per jaar. Güzel: ‘In de eerste week van januari wordt geplant en vanaf 10 december wordt schoongemaakt en gedesinfecteerd. In het eerste teeltjaar hadden we bontvirus, in het tweede jaar hadden we een klein beetje virus en vanaf toen was het onder controle.’

Hygiëneprotocol Delphy

In de winter worden de kassen schoongemaakt aan de hand van het hygiëneprotocol van Delphy en in gesprek met de adviseur. Alles gaat uit de kas en de binnenkant, de buitenkant, de onderkant en de bovenkant worden driemaal ontsmet.

Als de nieuwe materialen binnenkomen wordt alles nogmaals ontsmet: de steenwolmatten, het plastic en de druppelslangen. Pas dan komen de planten erin. Doel is een goede productie te behalen. ‘In de winter krijgen we eenmalig advies en daar kunnen we een heel jaar mee door. Wij volgen het advies dat we krijgen van Delphy. Met onze ervaring kunnen wij de uitvoering in goede banen leiden en halen daardoor een goede productie.

Waarom het werkt

De consequentie van niet goed schoonmaken is dat virus en andere ziekten zoals schimmels en bacteriën kunnen toeslaan. Door het advies en de stappen van het hygiëneprotocol te volgen krijg je grip en controle op de teeltomstandigheden. Een precieze uitvoering is heel belangrijk: ‘als je er met de pet naar gooit wordt het nooit wat’. Güzel: ‘Het geeft vertrouwen als je zonder virus het nieuwe teeltjaar in kunt gaan. Het hygiëneprotocol stuurt het proces van schoonmaken en dat geeft gemoedsrust. Een virus kan snel toeslaan, daarom moet je het protocol nauwgezet uitvoeren, en geen stukje overslaan.’

Informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Ewoud van der Ven, 06 20 39 82 73 of e.vanderven@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.