12 oktober 2022

Het Groene Hart Waterstof-project laat er geen gras over groeien!

11 oktober was de officiële opening van de pilot voor het Groene Hart Waterstof-project. Burgemeester van Alphen a/d Rijn – mevrouw Liesbeth Spies – heeft de machine symbolisch mogen starten. In samenwerking tussen NettEnergy, Delphy en de Vermeulen Groep is het innovatieplan voor het Groene Hart Waterstof-project en de subsidie van Holland Rijnland realiteit geworden.

 

Zo’n 5% van heel Nederland bestaat uit berm waar bermgras groeit, om dit even in perspectief te plaatsen, dat is de grootte van heel provincie Utrecht aan gras. Dit gras wordt nu gemaaid langs de weg en in grote getalen naar de composthoop gebracht. Door gras te composteren en over een lange afstand te transporteren, komt er veel CO2 vrij. Vanuit de wens tot een duurzamere oplossing is het Groene Hart Waterstof-project ontstaan.

 

Hoe gaat het project in z’n werk?

 

Vermeulen Groep

De Vermeulen Groep gaat op pad om de bermen langs de wegen, sporen en waterkanten te snoeien en te maaien. Dit snoei- en maaiafval brengen zij naar een lokale plek waar de installaties van NettEnergy zijn gevestigd. 

 

NettEnergy

Deze installaties verwerken vervolgens het gedroogde, verhakselde en gepelletiseerde gras. De graspellets worden vergast; bij dit proces ontstaat er synthesegas en Biochar-GH2. Het synthese gas wordt omgezet naar waterstof  in de na geschakelde SYN2H installatie via een thermisch proces. Overtollig synthese gas wordt in een gas generator omgezet in groene stroom. Wat er dus uit dit verwerkingsproces ontstaat is: Biochar-GH2, waterstof en elektriciteit.

 

Delphy

Bij het onderwerp Biochar-GH2 komt Delphy om de hoek kijken. Biochar-GH2 kan namelijk worden gebruikt als een bodemverbeteraar die langdurig CO2 vastlegt in de bodem of als veenvervanger in potgrond. De kwaliteit van de biochar is daarbij sterk bepalend. Delphy gaat tijdens de pilot onderzoeken wat de zuiverheid van de Biochar-GH2 is en op welke manier de Biochar-GH2 het beste kan worden gebruikt in de teelt. Zo wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd in de teelt van lavendel waarbij een deel van het veen is vervangen voor biochar.


Onderzoeksresultaten

Er is een vergunning voor deze pilot van 2 jaar, die begin dit jaar van start is gegaan. Er mag nu 9000 kilo bermgras en 9000 kilo snoeiafval worden verwerkt met de machine.  Uit de onderzoeksresultaten moet uiteindelijk te zien zijn hoe zuiver de waterstof is, hoe kwalitatief de Biochar-GH2 en welke verschillende soorten maaitechnieken en gras kan worden gebruikt. Ook is het belangrijk om te onderzoeken hoeveel kilo gras bepaalde hoeveelheden Biochar-GH2, waterstof en energie kan opwekken. Aansluitend bekijken we hoe we de bermen die zijn vervuild (denk aan plastic afval of metalen) goed kunnen verwerken. Tevens willen we tijdens deze pilot testen welk effect dit heeft op de kwaliteit de Biochar-GH2, waterstof en energie.

 

Samenwerken met ondernemers in het gebied Holland Rijnland

Door de samenwerking met MKB-ondernemers in het gebied, ofwel een Gebiedsgerichte aanpak, trachten we verschillende knellende dossiers integraal aan te pakken, denk aan Klimaat, Stikstof etc.

Met als doel, voldoende resultaten en vertrouwen winnen met deze methode en aantonen dat dit werkt en zeker een grote stap is in het verduurzamen van Nederland! Vervolgens zo snel mogelijk opschalen en ervoor zorgen dat de energie en het waterstof gebruikt kan worden om de apparatuur van Vermeulen mee aan te sturen, hiermee creëren we een circulair systeem.  

 

Van pilot naar common practice.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.