28 juli 2021

Haifa Group innovatiepartner Delphy ISFC

‘Samen kom je verder’

De Haifa Group is een bekende naam in de agrarische sector. Productnamen als Multi-K (kalisalpeter), Poly-Feed™ en Soluplant™ (NPK meststoffen) MyMultifeed™ (klantspeciek in big bags), M Multicote™ (gecoate meststoffen) en Haifa Cal™ prime (hoog geconcentreerde kalksalpeter) sluiten goed aan bij de hoge eisen die in het zachtfruit gesteld worden.
Het team van Haifa denkt en beweegt mee met de teler en werkt vanuit klantspecifieke concepten om de ‘stip op de horizon’ die de teler aangeeft te bereiken: een weerbaar gewas, een hogere opbrengst, een hoger rendement.

Innovatiepartner Delphy ISFC

De slogan van Haifa: ‘Pioneering the Future’ sluit perfect aan bij Delphy ISFC. Met het partnership staat Haifa dicht bij de andere innovatiepartners én bij de visie van Delphy ISFC om voor de teler een hoger rendement mogelijk te maken. Willem-Jan de Kort en Pieter van Dongen, werkzaam bij Haifa North West Europe: ‘Door het partnership met Delphy ISFC aan te gaan verwachten we, samen met de zachtfruitsector, het productenpakket nog beter te laten aansluiten om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen gaan. Weerbaar telen, zuinig omgaan met meststoffen en water zijn daar voorbeelden van. Met de introducties van een biostimulantenlijn ((HaifaStim™)) en klantspecifieke sporenmixen (HaifaMicroMix™),) zijn in 2021 mooie stappen gezet naar een duurzamere en efficiënte teelt. Eind 2021 zullen we onze nieuwe Multicote™ Premier voorstellen aan onze klanten: ‘The best Multicote we’ve ever made!’ sluit nog beter aan bij de stijgende eisen van onze klanten.’

Over Delphy ISFC

Delphy Innovative Soft Fruit Centre is de nieuwe hotspot van de internationale zachtfruitsector. Delphy ISFC fungeert als broedplaats voor kennis en innovatie in zachtfruit en ook als de ‘huiskamer’ van de sector. Hier wordt op unieke wijze kennisontwikkeling en kennisverspreiding, op internationale schaal, samengebracht. Uniek door de verbinding met de sector en de samenwerking met partners. Kennisverspreiding is de tweede belangrijke pijler. Dit wordt vormgegeven door internationale events, kennisdagen en andere initiatieven waar onderzoeksresultaten gedeeld worden.

Een uniek initiatief om gezamenlijk innovatie aan te jagen in de zachtfruitsector zijn de innovatiepartners van Delphy ISFC. Innovatiepartners investeren gezamenlijk in projecten die bijdragen aan een innovatieve zachtfruitsector en zijn hiermee de innovators van de zachtfruitsector. De focus van de Delphy ISFC Innovatiepartners ligt op o.a. weerbaar telen, ontwikkelen van nieuwe teelstrategieën en optimalisatie van opkweek zachtfruit en op thema’s als telen onder LED-belichting en digitalisering.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart Jongenelen, +31 (0)6 53 15 14 12; b.jongenelen@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.