11 januari 2016

Groenafval omzetten in nieuwe producten

Zes MKB-bedrijven uit Zuid Holland hebben afgelopen twee jaar nieuwe conversietechnieken ontwikkeld om groenafval en andere biomassa om te zetten in nieuwe grondstoffen en duurzame energie. Dit gebeurde in het kader van het project Meer uit Groen (MUG) dat is uitgevoerd op initiatief van Greenport Boskoop en Wagro Groenrecycling. Projectpartners waren F&H Crone uit Moordrecht, Verkade Klimaat uit Wateringen, NettEnergy uit Boskoop, Delphy en Ekodorp uit Alphen aan de Rijn. Het innovatieproject heeft financiële ondersteuning gekregen via de subsidieregeling Clusterprojecten van provincie Zuid-Holland uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De projectleiding is uitgevoerd door Delphy en Haute Equipe.

In Greenport Boskoop en Waddinxveen is veel biomassa voorhanden zoals groenafval van kwekerijen en slib en waterplanten uit de waterrijke omgeving. De verschillende projectpartners hadden ieder ervaring met verschillende conversietechnieken zoals compostering, vergisting, verbranding en pyrolyse. Binnen MUG zijn deze technieken doorontwikkeld om groenafval en andere biomassa op te waarderen tot nieuwe en nuttige producten waardoor afval waarde krijgt. Delphy heeft een aantal van deze nieuwe producten gescreend op toepasbaarheid in de boomkwekerij. Dit past goed binnen cradle-to-cradle, ofwel het hoogwaardig hergebruiken van biomassa in de eigen sector waardoor een gesloten kringloop ontstaat. In totaal zijn gedurende twee jaar achttien proeven uitgevoerd met verschillende restproducten als digestaat, biochar, houtazijn, houtteer en as.

Meer info:

Cees Oele
E c.oele@delphy.nl

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.