9 oktober 2017

Glastuinbouw: zuiveringsplicht en waterstromen

Delphy ondersteunt telers bij het voldoen aan het Activiteitenbesluit

Sinds 2013 geldt het Activiteitenbesluit Milieubeheer voor de glastuinbouw, het wettelijk kader voor de glastuinbouwbedrijven onder andere als het gaat over de waterstromen op en van het bedrijf. Voor ondernemers is niet altijd duidelijk of het bedrijf in alle opzichten aan het Activiteitenbesluit voldoet. Om glastuinbouwondernemers hierin te ondersteunen, heeft Delphy hiervoor een dienst ontwikkeld: de Bedrijfsscan Waterstromen.

Delphy zet een aantal ervaren adviseurs in om dit adviesproduct te leveren. In de Taskforce Nullozing werken ze samen en wisselen ervaringen uit. Het oordeel van de Delphy adviseurs wordt regelmatig getoetst bij waterschappen, omgevingsdiensten en gemeenten, waarmee we de bruikbaarheid van ons advies zo hoog mogelijk houden. We hebben deze adviesaanpak al bij enkele tientallen verschillende bedrijven toegepast.

De rapportage bevat een overzicht van eventuele knelpunten en een overzicht van de zaken die moeten worden gedaan. Het is vervolgens mogelijk dat we met de teler het Dossier Waterstromen opbouwen. Dit Dossier Waterstromen kan worden gebruikt om aan het bevoegd gezag aan te tonen dat het bedrijf nullozer is, of vormt de basis van overleg met bevoegd gezag als men een maatwerkvoorschrift aan wil vragen. Doel is dat bedrijven weten wat ze moeten doen om de waterstromen op het bedrijf optimaal in te richten zodat de bedrijfsvoering optimaal verloopt en het bedrijf voldoet aan de geldende regelgeving.

Actuele informatie en discussies: Facebook-groep Waterstromen Glastuinbouw
Advies waterstromen op het glastuinbouwbedrijf: Bedrijfsscan Waterstromen

Informatie

Jaap Bij de Vaate
M +31 (0)6 26 51 86 75
E.bijdevaate@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.