5 mei 2017

18 mei: Glastuinbouw Waterdag: Kennis voor optimaliseren waterstromen

De naderende zuiveringsplicht op 1 januari 2018 dwingt tot aandacht voor de waterstromen. Dat kost iedere teler geld. Op korte termijn moet iedere teler óf niets meer lozen óf de waterzuivering georganiseerd hebben. Delphy brengt op 18 mei alle kennis rond dit onderwerp samen op de Glastuinbouw Waterdag. Dankzij onze sponsoren kunnen we u deze dag kosteloos aanbieden.

Zuiveringsplicht

Gedwongen door de wetgeving hebben telers veel aandacht voor de waterstromen op hun bedrijf. Velen van u hebben de lozingsstromen in beeld gebracht en er is onderzocht of het haalbaar is om met een collectief het lozingswater te gaan zuiveren, zodat de telers aan de komende zuiveringsplicht kunnen voldoen. In 2017 moeten alle glastuinbouwbedrijven die niet collectief gaan zuiveren een beslissing over hun aanpak nemen.

Wij komen bij telers de volgende vragen tegen:

  • Hoe moet het bedrijf zijn ingericht om te voldoen aan de eisen uit het activiteitenbesluit?
  • Wat is nodig om gebruik te kunnen maken van mobiele zuivering?
  • Hoe word je een nullozer?
  • Wat is de beste ontsmettingsmethode voor mijn teelt als ik ga recirculeren?
  • Verdraagt mijn gewas meer Natrium bij een betere sturing van de plantenvoeding?
  • Wat is de meest geschikte zuiveringsaanpak voor mijn bedrijf?

Tijdens de Glastuinbouw Waterdag komen deze thema’s aan de orde. Deelnemende telers kunnen nieuwe kennis in 2017 toepassen zodat ze goed voorbereid zijn voor 2018.

Extra: stel uw vraag rechtstreeks aan de handhavers!

Op 18 mei bieden wij telers ook de mogelijkheid om gedurende tien minuten vragen te stellen over regelgeving en handhaving in praktijk aan handhavers die ervaren zijn in de glastuinbouw! Snel inschrijven, want vol is vol.

Glastuinbouw Waterdag Programma

14:00 Aankomst en aanmelding
14:30 Opening: Jean Aerts (LTO Glaskracht)
14:40 Presentaties hoofdsponsoren
14:55 Uitleg vervolgprogramma & Workshops (Jaap Bij de Vaate)
15:00 Inleiding informatie zuiveringsoplossingen voor bedrijven die verwachten te lozen (plenaire ruimte) – Jaap Bij de Vaate

Workshops

Uit drie workshoprondes kiest u twee inhoudelijke workshops en één keer bezoek aan de informatiemarkt, waar u ook uw gepersonaliseerde informatie over zuiveringsoplossingen kunt krijgen.

15:15 – 15:45
Workshopronde 1
16:00 – 16:30
Workshopronde 2
16:45 – 17:15
Workshopronde 3
Workshop 1

Emissiemanagement en grondgebonden teelten

Workshop 1

Hoe kom ik tot een gedegen investeringsbeslissing voor de waterzuivering?

Workshop 1

Nullozing en substraatteelt: praktische maatregelen en mogelijkheden

Workshop 2

Hogere natrium-tolerantie door voedingsgift naar plantbehoefte

Workshop 2

Hoe waterstromen in beeld brengen aan de hand van het nullozings-protocol

Workshop 2

Update ontsmettingstechnieken: “oude” en “nieuwe” technieken

Bezoek informatiemarkt

Bezoek aan informatiemarkt en individueel overleg met leveranciers

Bezoek informatiemarkt

Bezoek aan informatiemarkt en individueel overleg met leveranciers

Bezoek informatiemarkt

Bezoek aan informatiemarkt en individueel overleg met leveranciers

17:15 – 18:15 Informatiemarkt, netwerken, borrel met hapjes

Hoofdsponsoren

Sponsoren

 
 

Informatie en aanmelden

Locatie

Parkhotel Horst
Tienrayseweg 2
5961 NL Horst

Parkeren

Er is voldoende (gratis) parkeerruimte.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van het programma kunt u contact opnemen opnemen met Jaap Bij de Vaate via j.bijdevaate@delphy.nl

Aanmelden (deelname is gratis)

Helaas kunt u zich niet meer aanmelden voor deze middag.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.