8 maart 2018

Gezocht: ideeën voor Smart Farming

Smart AKIS is een Europees netwerk dat Smart Farming technologieën onder de aandacht brengt van de Europese landbouwgemeenschap. Het netwerk streeft ernaar om gebruikers en onderzoekers dichter bij elkaar te brengen met betrekking tot de identificering en uitvoering van nieuwe Smart Farming Technologies (SFT’s) inspelend op de behoeften van agrariërs.

Op 22 maart is er een internationale workshop waar onder andere deze ideeën worden besproken:

  • Beregenen op basis van sensorwaarden in de boomgaard, waarbij weerdata de input is voor een slim beregeningssysteem.
  • Hyperspectraalbeelden die via zone-informatie leiden tot taakkaarten.

Heb je ideeën, meld ze dan tijdig bij Harm Brinks.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.