13 maart 2019

Gewasbeschermingsapplicatie en gewasbeschermingsgids Fruitteelt in 2020

Vernieuwd product: U ontvangt naast de App met actuele bijgewerkte gegevens ook de Delphy Gewasbeschermingsgids (driejaarlijks).

Begin 2018 heeft het Delphy team Fruitteelt de gewasbeschermingsapplicatie gelanceerd voor de fruitteelt. Deze app biedt actuele adviezen gebaseerd op toegelaten middelen in de fruitteelt (grootfruit, kleinfruit, steenfruit) en de bestrijdingsmogelijkheden van ziekten en plagen. De gewasbeschermingsgids dient als basis voor de app en biedt uitgebreide achtergrondinformatie over ziekten en plagen en de wet- en regelgeving ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen.

In de app kunt u per gewas gericht zoeken op een specifieke schimmel of plaag, waaraan een advies is gekoppeld dat is gebaseerd op het  moment van het seizoen. Delphy heeft er bewust voor gekozen om actuele wijzigingen in middelen en toepassingsmogelijkheden te verwerken in de app, zodat u steeds up-to-date informatie tot uw beschikking heeft ten aanzien van de toelatingen. Dit omdat er momenteel veel wijzigingen zijn in het middelenpakket, en er veel veranderingen zijn in de toepassingsvoorschriften. De app werkt snel en efficiënt en u heeft deze altijd bij de hand op uw telefoon. Met de app blijft u het gehele jaar op de hoogte van de actuele en toegelaten middelen in de fruitteelt.

De app wordt als abonnement aangeboden. Daarnaast blijven we u informeren over wet- en regelgeving en de benodigde middelen voor een optimale beheersing van ziekten en plagen in de fruitteelt in een boekuitgave één keer per drie jaar, de volgende uitgave is in 2021.

Voor het aanvragen van een abonnement voor de app, kunt u het bestelformulier downloaden. Kosten voor een abonnement op de app zijn  € 95,- per jaar per device.

U kunt ook de ‘Gewasbeschermingsgids Fruitteelt 2018/2019´ plus de app samen nog bestellen, ook middels het bestelformulier, dit kost € 115,-. De achtergrondinformatie uit de gids blijft nog steeds de basis voor een goede beheersing van ziekten en plagen in de fruitteelt.

Heeft u vragen, mail deze naar k.vanraak@delphy.nl of bel 0411-652525.

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.