21 april 2016

Gevoeligheid suikerbietenrassen voor schimmelziekten

Proeven suikerbietenrassen Delphy weer gezaaid

Delphy doet ook in 2016 weer onderzoek naar de gevoeligheid van suikerbietenrassen voor de diverse schimmelziekten. Uit praktijkervaring is bekend dat bij bepaalde rassen de inzet van fungiciden minder vaak nodig is dan bij andere rassen. Dit is ook afhankelijk van de aanwezige ziekten:  Ramularia, Cercospora, Stemphylium, meeldauw en/of roest.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op twee locaties: 1) het Delphy vernieuwingsbedrijf Op de Es te Zeijen in het noordoostelijk zandgebied; 2) op een perceel te Wijnandsrade in het Lössgebied. Per locatie zijn tien, resp. twaalf rassen gezaaid die in de betreffende regio veel geteeld worden. Bij alle rassen wordt een standaard spuitschema vergeleken met niet-spuiten. In beide situaties volgt Delphy de ontwikkeling van de diverse ziekten  per ras . Ook wordt het effect op de suikeropbrengst nagegaan.

Het doel van het onderzoek is te komen met een rasspecifiek advies voor de inzet van fungiciden. In 2015 was het effect van de inzet van fungiciden, op de mate van aantasting en op de opbrengst, sterk afhankelijk van het ras.

Informatie

Johan Wander
M 06 51 37 64 89
E j.wander@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.