15 januari 2021

Gerealiseerde winterproductie paprika onder LED biedt perspectief

Door de toenemende marktvraag komt een jaarrond rendabele teelt van paprika steeds dichterbij. Met LED kan het klimaat meer onafhankelijk van de belichting worden gestuurd en kan in het spectrum worden gevarieerd om het gewas de juiste richting te geven. In het project ‘Jaarrond paprika met LED’ stond het ontwikkelen van een toekomstbestendige teeltstrategie met LED-belichting centraal. Die strategie moet aansluiten op de transitie richting een klimaatneutrale glastuinbouw. De gerealiseerde winterproductie biedt potentie.

Het produceren in zetsels en het realiseren van voldoende strekking van de internodia zijn op basis van eerdere onderzoeken met paprika onder belichting aangemerkt als de beperkende factoren voor een succesvolle winterteelt met paprika’s. De proefopzet was ingericht op basis van deze twee pijlers:

  • Door het aanbod van assimilaten (source) af te stemmen op de vraag naar assimilaten (sink) kan in de winter een vlakke productie worden gerealiseerd;
  • Door het toevoegen van verrood licht wordt een betere strekking van de internodia gerealiseerd.

Bij Delphy Improvement Centre waren twee kassen van ± 150 m2 op identieke wijze ingericht met de belichting als onderzoeksfactor:

  • Afdeling 10.1 was uitgerust met Hybride belichting bestaande uit 80 μmol/m2/s SON-t en 120 μmol/m2/s LED belichting (88% rood; 5% groen; 7% blauw);
  • Afdeling 10.5 was uitgerust met een volledige LED installatie met een intensiteit 200 μmol/m2/s. De LED was schakelbaar in dezelfde stappen als de Hybride afdeling (80 en 120 μmol/m2/s);
  • In de helft van beide afdelingen was 20 μmol/m2/s (10%) verrood licht toegevoegd, dit zorgde dus voor 4 lichtbehandelingen: Hybride ; Hybride + verrood ; LED ; LED + verrood.

Lees het volledige artikel, geschreven door Lisanne Helmus-Schuddebeurs van Delphy Improvement Centre, op de website van Kas als Energiebron.

Bronvermelding: Kas als energiebron

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.